W Nadleśnictwie Międzychód zagnieździły się rybołowy

Sześć par rybołowów w tym roku zagnieździło się na terenie RDLP w Szczecinie i w Zielonej Górze. To efekty projektu prowadzonego przez leśników i RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.
02.06.2017

Sześć par rybołowów w tym roku zagnieździło się na terenie RDLP w Szczecinie i w Zielonej Górze. To efekty projektu prowadzonego przez leśników i RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim.

W projekcie czynnej ochrony rybołowa  bierze udział 17 nadleśnictw z dwóch regionalnych dyrekcji LP, w Zielonej Górze i w Szczecinie, oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Działania rozpoczęły się w 2012 r., od tego czasu leśnicy wspólnie z RDOŚ wybudowali 50 sztucznych gniazd na drzewach.

Michał Bielewicz z Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 z RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim wyjaśnia, dlaczego projekt jest prowadzony na obszarze województwa lubuskiego. – Tuż za naszą granicą, w Brandenburgii gniazduje 300 par tych ptaków. Chcemy, aby część młodych ptaków tamtejszych par zagnieździła się po naszej stronie Odry.

W tym roku na wybudowanych platformach jest sześć par, a w dwóch kolejnych lokalizacjach są tylko samce. W ubiegłym roku w gniazdach były tylko trzy pary, co było dużym zaskoczeniem dla osób zaangażowanych w projekt, ponieważ dwa lata wcześniej zajętych było dwa razy więcej gniazd.

Polub profil Rybołowy Online

W tym sezonie rybołowy zajęły gniazda w nadleśnictwach Międzyrzecz, Lubniewice, Cybinka, Trzciel i Międzychód. W tym ostatnim nadleśnictwie ptaki zadomowiły się po raz pierwszy. Para wybrała jedną z czterech lokalizacji. Na razie nie wiadomo, ile jest piskląt w gniazdach. To okaże się dopiero pod koniec sierpnia, kiedy młode już fruwają przy gnieździe.

Pary, które zajęły gniazda, to w większości młode ptaki. - Często zajmowały gniazda pod koniec maja. W tym roku pewnie dopiero testują teren, jeśli będzie im odpowiadał na pewno wrócą w kolejnym sezonie - mówi Michał Bielewicz.

W kolejnych latach gorzowski RDOŚ chciałby rozpocząć budowę platform na słupach energetycznych. We wcześniej wspomnianej Brandenburgii aż 80 proc. par gniazduje na słupach energetycznych.

Wspólny projekt dwóch regionalnych dyrekcji LP i RDOŚ to nie jedyne działania prowadzone przez Lasy aństwowe na rzecz czynnej ochrony tego gatunku ptaka szponiastego. W tym roku ruszył też czteroletni projekt ochrony rybołowa na wybranych obszarach Natura 2000. Jest to wspólne działanie Lasów Państwowych oraz Komitetu Ochrony Orłów.

Od 2014 r. Lasy Państwowe prowadzą transmisję z gniazda rybołowów, które znajduje się w Nadleśnictwie Lipka

Rybołów (Pandion haliaetus) jest jednym z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych w Polsce. Populacja w naszym kraju szacowana jest obecnie na 27 par. U naszych sąsiadów za Odrą występuje około 650 par. Po drugiej stronie Bałtyku jest ponad 4000 par.

 

 

Ptak ten, na mocy polskiego prawa, podlega ochronie ścisłej, wymaga czynnej ochrony, a wokół jego gniazd wyznacza się strefy ochronne. Umieszczony jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w Załączniku Dyrektywy Ptasiej, a zatem objęty jest szczególnymi środkami ochrony w całej Unii Europejskiej.

Niewątpliwie głównym powodem zaniku stanowisk rybołowa jest degradacja jego areału łowieckiego poprzez wzmożony ruch turystyczny i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiorników wodnych, a także zanieczyszczenie wód.