W międzynarodowym gronie o ochronie rybołowów

Już po raz drugi zorganizowano międzynarodowe warsztaty poświęcone ochronie rybołowa w Europie. Działania ochronne różnią się w poszczególnych krajach, dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń i wykorzystywanie najlepszych praktyk.
18.03.2019 | MONIKA ŚLUSARSKA-CZUBER, ZESPół PROJEKTU LIFE

Już po raz drugi zorganizowano międzynarodowe warsztaty poświęcone ochronie rybołowa w Europie. Działania ochronne różnią się w poszczególnych krajach, dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń i wykorzystywanie najlepszych praktyk.

Wśród uczestników trzydniowych warsztatów w Olsztynie (6-8 marca) byli obecni leśnicy, ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów, pracownicy organów ochrony przyrody oraz zagraniczni eksperci - dr Thimoty Mackrill z Roy Dennis Wildlife Foundation z Wielkiej Brytanii, dr Flavio Monti z Uniwersytetu w Sienie oraz Urmas Sellis z Eagle Klub, stowarzyszenia skupiającego m.in. miłośników estońskich rybołowów.

Wspomniany wcześniej dr Mackrill omówił historię odbudowy populacji rybołowów w Szkocji i środkowej Anglii.  Co ciekawe, jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku populacja tego ptaka praktycznie nie istniała, dziś żyje tam ponad 300 par.

Natomiast Flavio Monti zaprezentował sytuację włoskiej populacji rybołowów, zagrożenia z którymi się mierzą oraz doświadczenia z prowadzonej translokacji rybołowów z Korsyki do Toskanii. W ciągu ostatnich 10 lat przesiedlono tam aż 36 młodych ptaków. Jak przekonywał Monti, w tamtym rejonie Morza Śródziemnego translokacje są jednym z kluczowych sposób odbudowy populacji.

O działaniach prowadzonych w Estonii opowiedział Urmas Sellis. Estończycy od wielu lat używają nadajników satelitarnych na rybołowy oraz kamer i fotopułapek do obserwacji gniazd tych ptaków. Sellis w ciągu 16 lat wyposażył w nadajniki ponad 100 rybołowów.

Warto wyjaśnić, że w od dwóch Lasy Państwowe oraz Komitet Ochrony Orłów prowadzą projekt czynnej ochrony rybołowów (międzynarodowe warsztaty zorganizowano w ramach projektu). Działania obejmują m.in. zakup nadajników GPS, gdyż dzięki urządzeniom można poznać m.in. szczegółowe dane dotyczące tras wędrówek ptaków. Dlatego, jak podkreślają osoby zaangażowane w polski projekt ochrony, współpraca z Estończykami w zakresie stosowania nadajników będzie niezwykle pomocna.

W Polsce gniazduje jedynie 28 par rybołowów, osoby biorące udział w projekcie mają nadzieję, że w ciągu najbliższych lat krajowa populacja zwiększy się. W ramach projektu (jest on finansowany z środków Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych LP) oprócz zakupu nadajników montowane są także sztuczne gniazda. Te specjalne konstrukcje są instalowane na Mazurach i zachodnio-północnej Polsce, łącznie będzie ich 120. Montowanie nowych platform ma zachęcić ptaki do założenia gniazda i wyprowadzenia lęgu.