W budkach już zamieszkali skrzydlaci lokatorzy

W budkach lęgowych rozwieszonych w lasach Nadleśnictwa Solec Kujawski (RDLP w Toruniu) zadomowiły się nietoperze. Zawieszono je w ramach projektu, który jest realizowany w 14 nadleśnictwach toruńskiej dyrekcji LP.
12.07.2019 | Adrian Pietrzak, Nadleśnictwo Solec Kujawski

W budkach lęgowych rozwieszonych w lasach Nadleśnictwa Solec Kujawski (RDLP w Toruniu) zadomowiły się nietoperze. Zawieszono je w ramach projektu, który jest realizowany w 14 nadleśnictwach toruńskiej dyrekcji LP.

Projekt „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu" nadleśnictwo zakończyło na początku 2019 r.

W ramach programu prowadzono adaptację, części studzienek inspekcyjnych nieużywanego rurociągu, dla zimujących nietoperzy. Ponadto wykonano i zamontowano budki drewniane i trocinobetonowe dla nietoperzy. Nadzór na pracami miał chiropterolog, który był także autorem projektu dla Nadleśnictwa Solec Kujawski.

Podczas lipcowej kontroli zasiedlenia budek lęgowych stwierdzono występowanie nietoperzy (na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na chwytanie oraz chwilowe przetrzymywanie osobników gatunków zwierząt). Obecność ssaków odnotowano na podstawie odchodów oraz osobników (głównie samic) w budkach lęgowych. 

Na razie trudno powiedzieć, ile osobników zasiedliło budki, ale leśnicy mają nadzieję, że niedługo rozpocznie się ich intensywna kolonizacja. Kolejna kontrola zasiedlenia, tym razem studzienek przeznaczonych na zimowiska, odbędzie się zimą. Wtedy będzie znany bardziej szczegółowy raport na temat zasiedlenia nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski.

 nietoperze01.jpg

Projekt „Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu" jest prowadzony w 14 nadleśnictwach toruńskiej dyrekcji LP.

Prowadzone inwestycje dotyczą m.in. przebudowy dojazdów turystycznych, opracowania tras leśnych ścieżek dydaktycznych, utworzenia arboretum i przystanków edukacyjnych przy trasach edukacyjnych oraz szkółkach leśnych, budowy miejsc postoju przy ścieżkach rowerowych, remontu  i modernizacji ścieżek edukacyjnych, konserwacji urządzeń małej retencji, badań hydrologicznych i geodezyjnych, oraz utworzenia schronień zimowych dla nietoperzy.