Unia dofinansuje zachodniopomorskie żubry

Cztery nadleśnictwa z województwa zachodniopomorskiego realizują projekt „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce” dofinansowany z funduszy unijnych.
28.06.2016 | Grażyna Wolska, rzecznik prasowy RDLP w Pile

Cztery nadleśnictwa z województwa zachodniopomorskiego realizują projekt „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce” dofinansowany z funduszy unijnych.

Głównym celem projektu jest powiększenie stada żyjącego na tamtym obszarze. Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego (nadleśnictwa Mirosławiec i Drawsko) żyje 170  żubrów, które są genetycznie odizolowane i nie kontaktują się między sobą. Jednym z celów projektu jest zwiększenie liczebności żubrów o 80 osobników. Jednocześnie ma zostać powiększony naturalny areał występowania żubrów o co najmniej 30 proc.

Więcej na: www. bisonlife13.zubry.org.pl

W projekcie biorą udział nadleśnictwa: Tuczno, Mirosławiec, Drawsko i Świerczyna. Całości działań w ramach projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce” koordynuje Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

- Baza Obsługi Żubrów, utworzona w Jabłonowie koło Wałcza przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze w ramach realizacji głównego celu projektu, wybuduje 22 paśniki dla żubrów na terenie nadleśnictw Drawsko, Mirosławiec, Tuczno i Świerczyna, które zostaną umiejscowione  na skrajach obecnych areałów. Liczymy na to, że  w ten sposób uzyskany zostanie trwały podział stad. Dzięki temu wraz ze wzrostem liczby żubrów zwiększy się areał ich występowania – mówi Malwina Kujawa z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Ważnym elementem projektu jest utworzenie na terenie Nadleśnictwa Drawsko nowego stada żubrów, pomiędzy dwoma już istniejącymi grupami. Działanie to ma zapewnić dopływ nowej puli genowej do istniejącej populacji, a tym samym zwiększyć jej różnorodność genetyczną.

Natomiast nadleśnictwa Tuczno i Mirosławiec będą zabezpieczać uprawy leśne w pobliżu paśników, w których wykłada się karmę dla żubrów oraz regularnie kosić łąki położone na obszarach Natura 2000.

- W Nadleśnictwie Tuczno powstał już jeden paśnik. Rozwiązanie takie, poza umożliwieniem dokarmiania żubrów zimą, pozwoli na skoncentrowanie stad żubrów w określonych miejscach i przez to ograniczenie szkód w uprawach leśnych i rolnych – powiedział Marcin Majchrzak, nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno.

Łąki będą także koszone w Nadleśnictwie Świerczyna. Na tym obszarze są obecnie zakładane poletka  zgryzowo-żerowiskowe, gdzie gatunki drzew owocowych, głównie jabłoń i grusza oraz krzewów (wierzba paszowa czy dereń świdwa), po osiągnięciu zadowalających rozmiarów zostaną udostępnione na żer.

- W ramach realizacji projektu jest opracowywana aplikacja „Bezpieczna informacja o żubrach", która umożliwi leśnikom, rolnikom i myśliwym zapoznanie się z aktualną lokalizacją żubrów. Dodatkowo aplikacja będzie „informowała" o wejściu żubrów na cenne uprawy, co wpłynie na szybkość reakcji Pogotowia Żubrowego utworzonego w ramach projektu – dodaje Malwina Kujawa z ZTP.

Już teraz ZTP organizuje warsztaty dla lokalnych społeczności, na których informuje o postępowaniu w przypadku spotkania się z żubrem, o skutecznym i prawidłowym przepłaszaniu zwierząt oraz o liczebności stad. Przed każdym z nadleśnictw, biorących udział w projekcie, zostały postawione tablice informujące o przedsięwzięciu.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi niemal 10 mln zł, z czego 7,5 mln zł będą to pieniądze unijne, a 2 mln zł dołoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Warto przypomnieć, że pierwsze wolne stado żubrów na Pomorzu Zachodnim zostało utworzone w 1980 r. przez prof. dr hab. Ryszarda Graczyka. Zwierzęta zostały sprowadzone z Puszczy Białowieskiej i przesiedlone do zagrody adaptacyjnej. Obiekt ten był zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Wałcz. Po niemal dekadzie od sprowadzenia, żubry stopniowo przeniosły się na teren Nadleśnictwa Mirosławiec, gdzie przebywają do dzisiaj. Okresowo wędrują do sąsiednich nadleśnictw. Od 2008 r. istnieje w województwie zachodniopomorskim drugie stado żubrów żyjących na wolności. Zostało ono założone przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze w ramach realizacji projektu ekologicznego. Stado przebywa w Nadleśnictwie Drawsko na terenie poligonu wojskowego.