Udana submisja w Krośnie

Aż 23 firmy z Austrii, Estonii, Polski i Słowacji ubiegały się o prawo zakupu surowca wystawionego na XVII Submisji Drewna Cennego „Krosno 2016”, którą rozstrzygnięto 16 lutego w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów.
28.06.2016 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Aż 23 firmy z Austrii, Estonii, Polski i Słowacji ubiegały się o prawo zakupu surowca wystawionego na XVII Submisji Drewna Cennego „Krosno 2016”, którą rozstrzygnięto 16 lutego w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów.

Na składach submisyjnych w Oleszycach i Załużu zgromadzono drewno o łącznej masie 985 metrów sześciennych. Surowiec ten wybrany został spośród pozyskanego w toku planowych cięć na terenie 20 nadleśnictw RDLP w Krośnie.
W przetargu sprzedano 100 proc. oferowanego surowca, a uzyskana średnia cena 1703 zł za metr sześcienny, to prawie 300 zł więcej niż w ubiegłym roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się dąb i jawor, najniższe ceny osiągnęła olsza czarna.
Największą pulę, prawie 212 metrów sześciennych, zakupiła firma z Austrii. Z kolei najwyższą cenę pojedynczej sztuki drewna - 12 320 zł za metr sześcienny - uzyskano za rezonansową kłodę jaworową pochodzącą z Nadleśnictwa Strzyżow.

Krośnieńska submisja jest obecnie jedną z wielu odbywających się w kraju, stąd coraz trudniej jest zdobywać nabywców. Dlatego też w tym roku zdecydowano o zmianie terminu przetargu, który dotąd odbywał się zawsze w ostatni piątek lutego.
- Wprawdzie nie było rekordów cenowych, z których kiedyś nasze submisje słynęły, ale za to bardzo atrakcyjna cena średnia pozwala zaliczyć tę submisję do udanych – zaznacza Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Bardzo ważna jest dla nas również strona promocyjna całego przedsięwzięcia i pokazanie, że lasy Podkarpacia pozostają źródłem surowca bardzo poszukiwanego na rynkach europejskich.

Drewno oferowane na submisji pochodzi z planowych cięć gospodarczych i wybierane jest spośród surowca zgromadzonego na składach przejściowych w leśnictwach, po czym przewożone jest na dwa składy submisyjne. Każda kłoda otrzymuje tu specjalny numer identyfikujący i opisana jest w katalogu submisyjnym.

Przedstawiciele zainteresowanych firm mają tydzień na dokładne obejrzenie surowca i złożenie swoich ofert cenowych. Ich otwarcie następuje w trakcie publicznej inauguracji submisji w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów. Nabywców poszczególnych kłód wybiera system informatyczny stworzony przez leśników kilkanaście lat temu specjalnie do tego celu.