Trzy dni o ochronie przyrody

Zadania związane ze strategią LP, plany zadań ochronnych na obszarach Natura 2000, dofinansowanie parków narodowych z Funduszu Leśnego oraz współpraca z organami ochrony przyrody to najważniejsze tematy poruszane podczas tegorocznej narady ochrony przyrody.
28.06.2016 | Katarzyna Bielawska

Zadania związane ze strategią LP, plany zadań ochronnych na obszarach Natura 2000, dofinansowanie parków narodowych z Funduszu Leśnego oraz współpraca z organami ochrony przyrody to najważniejsze tematy poruszane podczas tegorocznej narady ochrony przyrody.

Prócz tego,  jak co roku, omówione zostały działania poszczególnych dyrekcji związane z ochrony przyrody oraz zmiany ilościowe i jakościowe w formach ochrony przyrody.

Integralną częścią spotkania była sesja terenowa prowadzona przez nadleśnictwa: Złotoryja, Jawor i Kamienna Góra. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć m.in.: użytek ekologiczny utworzony na stawie po flotacji rud miedzi w Wilkowie, który jest obecnie siedliskiem wielu gatunków storczyków; Wąwóz Myśliborski z języcznikiem zwyczajnym, paprotką i zanokcicą serpentynitową  oraz utworami geologicznymi związanymi z dawną czynnością wulkaniczną na tym terenie a także użytek ekologiczny Kolorowe Jeziorka.

Spotkanie trwało od 25 do 27 maja na terenie RDLP Wrocław i tradycyjnie już zgromadziło zajmujących się ochroną przyrody pracowników Dyrekcji Generalnej LP oraz wszystkich dyrekcji regionalnych. Naradę prowadziła Jolanta Błasiak, naczelniczka Wydziału Ochrony Przyrody DGLP.

Więcej na ten temat w czerwcowym wydaniu Głosu Lasu