Toruńscy leśnicy przyłączyli się do akcji „Ratuj z Sercem”

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu dołączyła do projektu „Ratuj z Sercem”. Z inicjatywy leśników został zakupiony automatyczny defibrylator zewnętrzny, urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.
29.11.2018 | JOANNA STEC, RDLP W TORUNIU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu dołączyła do projektu „Ratuj z Sercem”. Z inicjatywy leśników został zakupiony automatyczny defibrylator zewnętrzny, urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.

Defibrylator automatyczny zewnętrzny (AED – Automated External Defibrillator) został umieszczony na zewnątrz budynku toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Mickiewicza 9, dzięki temu jest całodobowo dostępny dla wszystkich potrzebujących pomocy.
Warto dodać, że pracownicy RDLP w Toruniu przeszli szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora, które zostało przeprowadzone przez ratowników medycznych.

Instrukcja użycia defibrylatora AED

Urządzenie to, po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, dokonuje analizy rytmu serca i określa, czy poszkodowany wymaga wyzwolenia impulsu elektrycznego dla przywrócenia prawidłowego rytmu serca. Jest ono tak skonstruowane, iż samo analizuje kolejne etapy użycia.

Defibrylator AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji poszkodowanego wydając komendy, informujące o kolejnych, niezbędnych do przeprowadzenia czynnościach. Należy jednak pamiętać, że podczas każdej akcji ratowniczej z udziałem defibrylatora, niezbędne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej pod numerem alarmowym 112 lub 999.

Lokalizacja defibrylatora została zaznaczona na internetowej mapie AED. To inicjatywa stworzenia i aktualizacji mapy, na której są zaznaczone lokalizacje automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na terenie kraju. Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy osobom, których życie jest zagrożone.

Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie. Podczas wstępnej analizy rytmu serca w ok. 25–30 proc. przypadków stwierdza się migotanie komór. Jednak do wykonania pierwszej analizy rytmu serca, przechodzi już w gorzej rokującą asystolię. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w połączeniu z defibrylacją, w ciągu 3-5 minut od utraty przytomności, może pozwolić na skuteczną reanimację, a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12 proc.