Studia z przyszłością

Studia podyplomowe „Edukacja przyrodniczo-leśna”, prowadzone na Wydziale Leśnym UR w Krakowie, otrzymały certyfikat „Studia z przyszłością”.
28.07.2017 | Anna Pikus

Studia podyplomowe „Edukacja przyrodniczo-leśna”, prowadzone na Wydziale Leśnym UR w Krakowie, otrzymały certyfikat „Studia z przyszłością”.

Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, odbyła się 16 marca w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikat odebrali prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, dziekan Wydziału Leśnego i dr inż. Magdalena Frączek, kierownik studiów.

Studia „Edukacja przyrodniczo-leśna” zostały utworzone w 2014 r. i właśnie teraz trwa druga edycja. Ze studentami jest realizowany program wypełniony zajęciami praktycznymi, które mają ich wyposażyć w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukatora. W trakcie studiów uczestnicy poznają zagadnienia m.in. z obszaru edukacji dla zrównoważonego rozwoju, neurodydaktyki, metodyki pracy z różnymi grupami odbiorców oraz pierwsza pomoc.

Strona studiów podyplomowych „Edukacja przyrodniczo-leśna”.

- Najmocniejszą stroną naszych studiów jest ich wymiar praktyczny oraz interdyscyplinarność – mówi dr Magadalena Frączek z Zakładu Bioróżnorodności Leśnej WL, opiekunka studiów. - Znaczna większość zajęć to zajęcia, podczas których studenci pod kierunkiem specjalistów z różnych dziedzin samodzielnie wdrażają i testują metody ich pracy – dodała.

Studia mają charakter ogólnopolski, są przeznaczone dla absolwentów leśnictwa i innych kierunków przyrodniczych, edukatorów z Lasów Państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych oraz osób zainteresowanych edukacją przyrodniczo-leśną, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.

Ten edukacyjny „znak jakości" otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach. – Dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – wymienił podczas gali prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością”, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 r. członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Istotne było również to, czy uczelnie, kształcąc studentów, kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe.