Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej

Nad Zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej 1 września odbył się po raz siódmy festyn rodzinny pod hasłem: „Spotkania Hubertowskie”.
09.09.2013 | TEKST: KATARZYNA BłAHUSZEWSKA, NADLEśNICTWO CZARNA BIAłOSTOCKA I JAROSłAW KRAWCZYK, RZECZNIK PRASOWY RDLP W BIAłYMSTOKU, ZDJęCIE - K. BłAHUSZEWSKA

Nad Zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej 1 września odbył się po raz siódmy festyn rodzinny pod hasłem: „Spotkania Hubertowskie”.

Dzień wcześniej myśliwi, samorządowcy, leśnicy, delegacje myśliwych i leśników z Litwy i inni zainteresowani uczestniczyli w międzynarodowym sympozjum naukowo-historycznym „Zwierzyna gruba w kulturze łowieckiej i leśnej w Polsce, Litwie i na Białorusi”. W referatach i dyskusji wskazywano na potrzebę poznawania historii i kultury łowieckiej w obu krajach.

W tym roku Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej połączono z dożynkami wojewódzkimi. Uroczystości  rozpoczęto nabożeństwem w Cerkwi pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności oraz w kościele pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej. W kościele tym jest  unikalny w skali kraju ołtarz, wykonany z poroży jeleniowatych i pokaźnych rozmiarów obraz przedstawiający św. Eustachego - również patrona leśników i myśliwych.

Po nabożeństwie niosący dożynkowe wieńce i inni uczestnicy festynu przemaszerowali nad Zalew Czapielówka. Potem mogli obejrzeć płody rolne, maszyny i sprzęt rolniczy, a także skosztować przysmaków kuchni regionalnej. Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Myśliwi oraz leśnicy przygotowali szereg atrakcji, m.in.: konkurs w strzelectwie myśliwskim, pokaz wabienia zwierzyny i wystawę trofeów łowieckich. W namiocie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska" można było wziąć udział w grach i konkursach.

Obchody zwieńczyły koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” i Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka.

Organizatorami tegorocznych Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej byli: marszałek województwa podlaskiego, powiat białostocki, gmina Czarna Białostocka, RDLP w Białymstoku, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku oraz Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Knyszyńska".