Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek ws. LP

Trybunał Konstytucyjny 4 listopada umorzył postępowanie o zbadanie zgodności ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach.
28.06.2016

Trybunał Konstytucyjny 4 listopada umorzył postępowanie o zbadanie zgodności ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach.

W marcu ubiegłego roku grupa posłów wnioskowała o zbadanie zgodności z Konstytucją zapisów ustawy o lasach. Według wnioskodawców obowiązek przekazywania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwa jest niezgodny z ustawą zasadniczą. W ustawie zapisano, że w latach 2014 i 2015 LP  wpłacą do budżetu kwoty w wysokości 800 mln zł rocznie, a od 2016 r. - kwoty w wysokości 2 proc. przychodów uzyskanych przez LP ze sprzedaży drewna.

Posłowie we wniosku do TK zauważyli, że uchwalenie ustawy nowelizującej nie zostało poprzedzone „pełnym i wyczerpującym sprawozdaniem”, co do skutków społecznych jej wykonania.

Według sędziów Trybunału Konstytucyjnego zarzuty stawiane przez grupę posłów nie kwalifikują się do merytorycznego rozpoznania z powodu „niespełnienia wymogów formalnych, wynikających z ustawy o TK z 1997 r.” W podsumowaniu sędziowie zauważyli, że wniosek nie zawiera „prawnych dowodów na poparcie stawianych zarzutów”.