Rozliczono prace w Nadleśnictwie Hajnówka

30 listopada dokonano komisyjnego odbioru prac, przeprowadzonych w rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Hajnówka. Potwierdzono prawidłowe wykonanie działań ujętych w planach ochrony rezerwatów.
28.06.2016 | Agnieszka Laskowska-Ginszt, RDLP w Białymstoku

30 listopada dokonano komisyjnego odbioru prac, przeprowadzonych w rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Hajnówka. Potwierdzono prawidłowe wykonanie działań ujętych w planach ochrony rezerwatów.

W rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Hajnówka działania ochronne wykonano na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku a Nadleśnictwem Hajnówka.

Pracami objęto w szczególności rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej oraz faunistyczny – Berezowo. Tam, aby polepszyć warunki żerowania motyli, wykaszano i wycinano przydrożne drzewa oraz krzewy.

W rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej wykonano prace czyszczenia linii podziału powierzchniowego, m.in. w miejscach występowania przeplatki maturny.

Drogi i linie oddziałowe, miejsca po starych trasach kolejki wąskotorowej stanowią główne miejsca przemieszczania się i przede wszystkim żerowania motyli. Jednak postępująca sukcesja powoduje brak dostępu światła. To w konsekwencji przyczynia się do zaniku roślin żywicielskich, nektarodajnych, dlatego podjęto stosowne działania. W trakcie prac nie wycięto młodych jesionów, których liście są miejscem składania jaj i żerowania larw przeplatki.

Koszt wykonanych zadań pokrył RDOŚ w Białymstoku, zgodnie z Ustawą o lasach, Lasy Państwowe na realizację działań ochronnych w rezerwatach otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa.