25. rocznica przyjęcia ustawy o lasach

28 września 1991 r. przyjęto ustawę o lasach. W ustawie, która jest podstawowym dokumentem dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, określono zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności.
30.09.2016 | AS

28 września 1991 r. przyjęto ustawę o lasach. W ustawie, która jest podstawowym dokumentem dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, określono zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności.

Ustawa stawia ponad korzyściami ekonomicznymi trwałość i wielofunkcyjność lasów, tym samym zaakcentowano znaczenie funkcji ekologicznych, produkcyjnych i społecznych obszarów leśnych.

Podkreślono również konieczność trwałego zachowania lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnego użytkowania przez obecne i przyszłe pokolenia. Co najważniejsze, nie obciążając budżetu państwa kosztami tych działań.
PGL LP jest jednostką organizacyjną w pełni samofinansującą swoją działalność.

Wejście w życie dokumentu spowodowała przemianowanie Naczelnego Zarządu LP w Dyrekcję Generalną LP, a Okręgowych Zarządów LP w regionalne dyrekcje LP. Na nowo określono także kompetencje poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zapisz