Rekordowy rok Fundacji "Pomoc Leśnikom"

W 2012 roku aż 145 osób skorzystało z pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej Fundacji "Pomoc Leśnikom", a łączna kwota pomocy sięgnęła 544 tys. zł. Fundacja działa w Krośnie, ale w roku ubiegłym udzieliła wsparcia leśnikom i ich rodzinom z całej Polski.
28.06.2016 | EDWARD MARSZAłEK, RZECZNIK PRASOWY RDLP W KROśNIE

W 2012 roku aż 145 osób skorzystało z pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej Fundacji "Pomoc Leśnikom", a łączna kwota pomocy sięgnęła 544 tys. zł. Fundacja działa w Krośnie, ale w roku ubiegłym udzieliła wsparcia leśnikom i ich rodzinom z całej Polski.

Jej statutowe zadania to: organizowanie i finansowanie leczenia, współpraca z instytucjami państwowymi i prywatnymi, prowadzącymi działalność w zakresie ochrony zdrowia, podejmowanie i inicjowanie działań, których celem jest profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia a także organizowanie pomocy w przypadku zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.).

- Rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia, widzimy ogrom potrzeb w leśnych rodzinach w całym kraju – mówi Bogusław Famielec, wiceprezes zarządu fundacji. - Pomoc, jaką może zaoferować nasza fundacja, jest wynikiem ofiarności ludzi, którzy przekazują na jej konto swoje pieniądze. Dlatego apelujemy do leśników o wpłaty na rzecz fundacji. Wasza pomoc może okazać się nieoceniona dla naszych koleżanek i kolegów znajdujących się w trudnej sytuacji np. z powodu stanu zdrowia. Ważne jest wsparcie finansowe na zakup leków, rehabilitację czy częściowe pokrycie kosztów dojazdu na leczenie – wszystko to ma również ważny wymiar moralny.

Wszystkie środki, jakimi dysponuje fundacja pochodzą z wpłat od leśników i nadleśnictw a przeznaczone są wyłącznie dla wymagających pomocy leśników i ich rodzin. O rosnących potrzebach w tym względzie świadczą liczby z ostatnich lat.

Rok Łączna kwota udzielonej pomocy w złLiczba osób obdarowanych
2009 172 000 43
2010 273 950 59
2011 361 650 71
2012 544 000 145

 

Każdy z nas może pomóc wpłacając darowiznę na konto fundacji lub też przekazując 1% swego podatku.


Nr KRS 0000040564

REGON 371029128

NIP 684-22-75-315

BGŻ S.A. Krosno 24203000451110000000246150


Więcej na stronie Fundacji: http://www.krosno.lasy.gov.pl/web/rdlp_krosno/fundacja-pomoc-lesnikom


Warto przypomnieć, że fundacja działająca od 2001 roku otrzymała tytuł Leśnej Instytucji Roku 2007, przyznany przez Kapitułę Przeglądu Leśniczego.