Reaktywacja Komisji Leśno-Drzewnej

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego, we wtorek 14 czerwca zainaugurowano działania Komisji Leśno-Drzewnej.
28.06.2016 | Tomasz Zielonka

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora generalnego LP Konrada Tomaszewskiego, we wtorek 14 czerwca zainaugurowano działania Komisji Leśno-Drzewnej.

Zgodnie z zarządzeniem nr 27 z 30 maja tego roku reaktywowano Komisję ds. sprzedaży drewna w Lasach Państwowych, zwaną „Komisją Drzewną”. Komisja jest zespołem opiniodawczo-pomocniczym, jej celem jest formułowanie sugestii, oraz opinii na temat zbywania przez Lasy Państwowe drewna. Spotkaniu przewodniczył Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP i Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki finansowej oraz gospodarowania zasobami majątkowymi.

Z drugiej strony pojawiły się wszystkie najważniejsze instytucje skupiające kontrahentów kupujących od Lasów surowiec drzewny. Na spotkaniu wręczono powołania do Komisji, przedstawiono plany pozyskania i sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe na 2016 rok.

Komisja ma zapewnić przejrzystość zasad sprzedaży, a także realizować oczekiwania społeczne i gospodarcze grup zainteresowanych zakupem drewna w Polsce.