Quadami rozjeżdżali las, mieszkańcy obawiali się o swoje bezpieczeństwo

Kilkunastu amatorów jazdy po lesie zatrzymali strażnicy leśni z gdańskiego Nadleśnictwa Elbląg. Leśnicy informację o kierowcach quadów otrzymali od okolicznych mieszkańców.
10.07.2019 | Jan Piotrowski, Nadleśnictwo Elbląg

Kilkunastu amatorów jazdy po lesie zatrzymali strażnicy leśni z gdańskiego Nadleśnictwa Elbląg. Leśnicy informację o kierowcach quadów otrzymali od okolicznych mieszkańców.

Podczas akcji zorganizowanej przez Straż Leśną zatrzymano 13 osób jeżdżących na quadach oraz dwie używające własnoręcznie wykonanych pojazdów, specjalnie skonstruowanych do jazdy w trudnym terenie. Wszystkie zatrzymane osoby ukarano mandatami.

O dużej liczbie quadów w lesie Straż Leśną powiadomili, zaniepokojeni o swoje bezpieczeństwo, mieszkańcy. Natomiast na ślady własnoręcznie wykonanych pojazdów terenowych strażnicy natrafili podczas patrolowania lasu. Zauważyli ślady samochodów terenowych zarówno na drogach leśnych, jak i w lesie poza drogami. Pojazdy poruszały się również oznakowanym szlakiem rowerowym, tym samym stwarzając zagrożenie dla turystów.

Przypominamy, że ruch pojazdem silnikowy, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Przyjeżdżając do lasu nie należy również zastawiać dróg leśnych, gdyż służą one także służbom ratunkowym, na przykład Straży Pożarnej czy też pogotowiu.

Las Państwowe w Polsce są otwarte dla wszystkich, każdy może w nich spacerować, zbierać grzyby, wypoczywać. Znajdują się tu tysiące parkingów leśnych, miejsc wypoczynku, punktów widokowych  i wież obserwacyjnych, miejsc palenia ogniska i wiele innych elementów małej architektury tworzonych z myślą o turystach i lokalnych mieszkańcach.

Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami w lesie i 100 metrów od jego granicy (oprócz miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych) nie można używać otwartego ognia, a w trakcie spaceru do lasu nie można też spuszczać psa ze smyczy. Wprawdzie rowerem można jeździć po leśnych drogach, za to na koniu tylko po wytyczonych szlakach.
Nie można również wchodzić w:

  • uprawy leśne do 4 m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierząt;
  • źródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją.

Powyższe zasady są związane z bezpieczeństwem ludzi oraz przyrody.