Przedstawiciele Białorusi z wizytą w Lasach Państwowych

Podczas spotkania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z białoruską delegacją omówiono zagadnienia związane z ochroną lasu w Polsce oraz zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych.
01.06.2018 | Marta Nurczyńska-Dałek, DGLP

Podczas spotkania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z białoruską delegacją omówiono zagadnienia związane z ochroną lasu w Polsce oraz zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych.

W rozmowach, które odbyły się 29 maja, wzięli udział przedstawiciele Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białoruś, odpowiadających za kontrolowanie sektora leśnego i rolno-przemysłowego w kraju oraz ambasador Białorusi w Polsce Aleksandr Averyanov, a także przedstawiciele polskiej Najwyższej Izby Kontroli na czele z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim.

Gości powitali zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Bogusław Piątek oraz prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Opowiedzieli ogólnie o lasach w Polsce, o specyfice Lasów Państwowych i prowadzonej zrównoważonej gospodarce leśnej.  Białorusinom przedstawiono zagadnienia związane z ochroną lasu w Polsce oraz zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych. Pokrótce omówiono obecną sytuacje w Puszczy Białowieskiej.

Delegacji białoruskiej przewodniczył Leonid Anfimov, przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej Republiki Białoruś, który przedstawił w zarysie funkcjonowanie leśnictwa na Białorusi. Lasy na Białorusi są w całości lasami państwowymi, lesistość kraju sięga 40 proc. Podobnie jak w Polsce, w strukturze gatunkowej lasów dominuje drzewostan iglasty (68 proc. powierzchni lasów), z przeważającym udziałem sosny.

Największe zainteresowanie, zarówno delegacji białoruskiej, jak i przedstawicieli polskiego NIK wzbudził system sprzedaży drewna obowiązujący w Lasach Państwowych. Goście mieli okazję zaznajomić się z funkcjonowaniem portalu leśno-drzewnego i systemem aukcji internetowych w aplikacji e-drewno.

Spotkanie uzupełniała wizyta w Puszczy Białowieskiej. Delegacja białoruskiego Komitetu Kontroli Państwowej odwiedziła m.in. Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” oraz Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera. W części terenowej goście zapoznali się ze specyficznymi uwarunkowaniami prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Białowieża oraz przykładowymi działaniami z zakresu ochrony i hodowli lasu oraz ochrony przyrody.