Projekt z mokradłami w tle

2 lutego był obchodzony Międzynarodowy Dzień Mokradeł, warto przy okazji przypomnieć projekt ochrony żółwia błotnego prowadzony przez Lasy Państwowe. Jest to gatunek związany z obszarami wodno-błotnymi i jedyny gatunek żółwia żyjący naturalnie w Polsce. W tym roku w ramach projektu zaplanowano rozpoczęcie prac w Nadleśnictwie Zwoleń.
04.02.2019 | Jacek Koba, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Radomiu

2 lutego był obchodzony Międzynarodowy Dzień Mokradeł, warto przy okazji przypomnieć projekt ochrony żółwia błotnego prowadzony przez Lasy Państwowe. Jest to gatunek związany z obszarami wodno-błotnymi i jedyny gatunek żółwia żyjący naturalnie w Polsce. W tym roku w ramach projektu zaplanowano rozpoczęcie prac w Nadleśnictwie Zwoleń.

Wśród licznych gatunków flory i fauny związanych z mokradłami na szczególną uwagę zasługuje żółw błotny – jedyny przedstawiciel tej prastarej grupy zwierząt, występujący w środowisku naturalnym w Polsce. Miejscem życia tego gada jest woda, którą opuszcza tylko po to, aby złożyć jaja. Najchętniej zamieszkuje, niewielkie, zarastające zbiorniki wodne, osłonięte przez lasy oraz gęsto zarośnięte starorzecza, gdzie przepływ wody jest niewielki. Niegdyś żółwie błotne były spotykane na terenie całego kraju. Dziś gatunek ten jest bardzo rzadki, a jego występowanie ma charakter wyspowy. Największe ostoje żółwia w Polsce to Polesie Lubelskie, Drawieński Park Narodowy, Bory Tucholskie, Puszcza Augustowska oraz Puszcza Rzepińska. Natomiast na obszarze RDLP w Radomiu zachowały się także, niezwykle istotne dla ochrony żółwia błotnego miejsca, którymi są tereny Puszczy Kozienickiej oraz położony częściowo na gruntach Nadleśnictwa Zwoleń, rezerwat przyrody „Borowiec”. Całkowita liczebność żółwi w Puszczy Kozienickiej jest trudna do oszacowania. Warto jednak podkreślić, że dolina rzeki Zwolenki, przebiegająca między innymi przez obszar rezerwatu „Borowiec”, uznawana jest za ważny korytarz migracyjny dla tego gatunku.

Lasy Państwowe podejmują działania, których celem jest ochrona oraz przywracanie naturalnego charakteru mokradeł znajdujących się wśród zarządzanych kompleksów leśnych. Przejawem takich inicjatyw jest, między innymi realizowany przez dziewięć nadleśnictw z radomskiej dyrekcji LP Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP. Istotną częścią prac realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia w latach 2017-2023 jest poprawa stanu ochrony w obrębie siedlisk przyrodniczych związanych z ekosystemami wodno-błotnymi. Wśród nadleśnictw RDLP w Radomiu, udział w projekcie bierze Nadleśnictwo Zwoleń, które swoje działania wiąże bezpośrednio z poprawą warunków siedliskowych w miejscach występowania żółwia błotnego. Rozpoczęcie prac w ramach projektu w Nadleśnictwie Zwoleń zostało zaplanowane na obecny rok.