Pracują nad kodeksem dobrych praktyk

W siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się dwudniowe (26-27 października) spotkanie z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych.
28.06.2016 | CILP

W siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się dwudniowe (26-27 października) spotkanie z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych.

Uczestnicy, podzieleni na cztery grupy robocze, pod okiem zawodowego moderatora dyskutowali  na temat udostępniania i wykorzystywania danych, prowadzenia działań ochronnych w lasach, w tym ochrony strefowej i procedur przekazywania informacji o stanowiskach gatunków chronionych oraz wytyczenia „szybkiej ścieżki” zapobiegania konfliktom.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu organizacji: Fundacji WWF Polska, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół", Komitetu Ochrony Kuraków,  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, Klubu Przyrodników, Fundacji Client Earth Poland, Polskiego Klubu Ekologicznego, Związku Stowarzyszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa, Fundacji Las Naturalny, Ruchu Obrony Lasów, Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Komitetu Ochrony Orłów, Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Październikowe spotkanie leśników z ekologicznymi NGO to wynik decyzji podjętych podczas Forum Ekologicznego, czyli cyklicznych spotkań poświęconych wypracowaniu kodeksu dobrych praktyk w relacjach Lasów Państwowych z NGO.