Pracowite lato zwierząt

Aż do połowy lipca na terenie rezerwatów w Nadleśnictwie Kwidzyn „pracuje” stadko owiec i kóz. Są to pierwsze od wielu lat rezerwaty na Pomorzu, w których do ochrony muraw kserotermicznych są zatrudnione zwierzęta.
28.07.2017 | Natalia Dmitrzak, Nadleśnictwo Kwidzyn

Aż do połowy lipca na terenie rezerwatów w Nadleśnictwie Kwidzyn „pracuje” stadko owiec i kóz. Są to pierwsze od wielu lat rezerwaty na Pomorzu, w których do ochrony muraw kserotermicznych są zatrudnione zwierzęta.

Zwierzęta, trzy kozy i 16 owiec, przez najbliższe tygodnie będą się pasły w rezerwatach Kwidzyńskie Ostnice i Biała Góra. Sympatyczne stadko zgryza rośliny o miękkich liściach, pozostawiając gatunki kserotermiczne, czyli te o liściach szorstkich i twardych, są to najcenniejsze gatunki murawowe. Zjadając młode gałązki i liście nie dopuszczają do rozwoju drzew i krzewów, czyli przyczyniają się do korzystnego rozwoju muraw.

Rozwój drzew, jak wyjaśniają leśnicy, jest największym zagrożeniem dla muraw, ponieważ powodują zacienienie i ograniczenie możliwości rozwoju gatunków roślin ciepłolubnych. Niegdyś prowadzona na murawach gospodarka rolna polegająca m.in. na wypasie zwierząt, przyczyniała się do utrzymania ich w dobrej kondycji. Po jej zaniechaniu na tych obiektach, w dość krótkim czasie oprócz drzew, siedlisko opanowała intensywnie rozwijające się trawy rozłogowe - trzcinnik piaskowy i rajgras, wypierając trawy kępiaste. I tak w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” została wyparta ostnica Jana. Najskuteczniejszą metodą ochrony muraw jest wypasanie na tym terenie zwierząt.

Ponadto, w czasie chodzenia po murawach zwierzęta niszczą zwarty miejscami wojłok utworzony przez martwe ubiegłoroczne rośliny, który uniemożliwia kiełkowanie nasion oraz zruszają i odsłaniają powierzchnię ziemi. Ułatwia to dostęp światła do podłoża i umożliwia rozwój siewek światłożądnych roślin murawowych. Prowadzony w ramach działań ochronnych wypas zwierząt, dodatkowo wspiera zachowanie starych, rodzimych ras zwierząt - owiec wrzosówek - odpornych na lokalne warunki klimatyczne i choroby.

Planowany jest coroczny wypas zwierząt we wspomnianych rezerwatach, jak również na terenie rezerwatu „Miłachowo”. Powierzchnia wypasu stadka jest ogrodzona, a nad bezpieczeństwem zwierząt przez całą dobę czuwa Eko – Inicjatywa. Projekt został sfinansowany przez RDOŚ w Gdańsku.

W ubiegłych latach z pomocy owiec wrzosówek i kóz korzystali również leśnicy z innych nadleśnictw, m.in. Spychowo oraz Pińczów.