Pracowita wiosna w lasach

Na terenie lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe rozpoczęły się już odnowienia, czyli sadzenie młodego pokolenia lasu. Średnio każdego roku jest sadzonych 500 mln młodych drzew.
28.07.2017

Na terenie lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe rozpoczęły się już odnowienia, czyli sadzenie młodego pokolenia lasu. Średnio każdego roku jest sadzonych 500 mln młodych drzew.

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zostanie posadzonych 22 mln drzew. Olsztyńscy leśnicy sadzą przede wszystkim sosny (8,5 mln) i dęby (8 mln). Następne w kolejności są buk (1,8 mln) i świerk (1,5 mln).
Przygotowania do sadzenia lasu rozpoczęli także pracownicy Nadleśnictwa Gdańsk (RDLP w Gdańsku). Tylko w tym jednym nadleśnictwie zostanie posadzonych ok. 235 tys. drzewek. Zdecydowana większość sadzonych drzewek, ponad 80 proc. to dęby. Na drugim miejscu są sosny, buki i świerki. Nadleśnictwo planuje także akcję sadzenia dostępną dla wszystkich chętnych, organizowaną wspólnie z tamtejszym urzędem miasta. Więcej informacji o akcji będzie można znaleźć na profilu nadleśnictwa.

 

Od ponad dziesięciu lat jest sadzonych znacznie więcej gatunków liściastych niż gatunków iglastych. Leśnicy przebudowują lasy jednogatunkowe na mieszane, takie urozmaicenie zwiększa odporność drzewostanu. Leśnicy, co ważne, sadzą tylko te gatunki, które „pasują" przyrodniczo do danego miejsca. Zastąpią one drzewa pozyskane w ramach planowanych cięć. Warto wiedzieć, że w miejscu wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych drzew.

Zgodnie z ustawą o lasach, obowiązkiem leśników i każdego właściciela lasu jest odnowienie lasu w miejscu, w którym został on wycięty. Ustawa na ponowne posadzenie roślinności przewiduje okres pięciu lat. Sadzenie lasu tam, gdzie rósł wcześniej to odnowienie. Jeśli jakiś teren (np. łąka lub pastwisko, nieużytek) nie nadaje się już do uprawy, często sadzi się tam las. Sadzenie lasu tam gdzie go wcześniej nie było to zalesienie. 

Coraz częściej leśnicy stosują również odnowienia naturalne, czyli takie, gdzie nowy drzewostan powstaje z samosiewów.  Jest to przykład naśladowania w lasach gospodarczych procesów zachodzących w lasach naturalnych. Taki sposób postępowania w leśnictwie określa się jako półnaturalną hodowlę lasu, będącą jednym z elementów realizowanego polskiego leśnictwa ekologicznego. I tak olsztyńscy leśnicy posadzą nowy las na powierzchni 4 400 ha, ale aż 20 proc. z tej powierzchni (880 ha) będzie właśnie odnowieniami naturalnymi.

W zależności od wieku, gatunku i sposobu przygotowania gleby są stosowane różne techniki sadzenia. Najmniejsze sadzonki „trafiają” w szparę robioną przy użyciu kostura, te większe i starsze do jamki czy dołka. Najważniejsze, aby wykonać otwór o odpowiedniej głębokości, tak by zmieścił się cały korzeń i udeptać ziemie wokół sadzonki tak, aby nie powstał kopczyk. Spowoduje on odpływ wody, a tak jest konieczna do wzrostu rośliny.

Produkcją sadzonek na potrzeby odnowień, zajmują się szkółki leśne. Hodują sadzonki z nasion dobrej jakości i odpowiedniego pochodzenia. Przed posadzeniem młode drzewka są przewożone w odpowiednich pojemnikach na powierzchnię przeznaczoną do odnowienia. Tam są przechowywane  w tzw. dołach, przykrytych na przykład gałęziami świerkowymi lub innym materiałem zapobiegającym przenikaniu promieni słonecznych.