Posprzątał za siebie i za innych

W lasach trwa akcja „Choinka”, jej celem jest ochrona drzewostanów i młodników iglastych przed nielegalnym pozyskaniem. Strażnicy leśni aż do 24 grudnia będą kontrolowali również targowiska i bazary pod kątem legalności sprzedawanego tam stroiszu i choinek.
16.12.2019 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

W lasach trwa akcja „Choinka”, jej celem jest ochrona drzewostanów i młodników iglastych przed nielegalnym pozyskaniem. Strażnicy leśni aż do 24 grudnia będą kontrolowali również targowiska i bazary pod kątem legalności sprzedawanego tam stroiszu i choinek.

W minionym tygodniu stwierdzono już przypadki kradzieży stroiszu, a Straż Leśna w Nadleśnictwie Tuszyma (RDLP w Krośnie) podczas patrolu natknęła się na świeże dzikie wysypisko – wśród stosu śmieciu były m.in. butelki, puszki, papiery czy resztki odzieży. Po dokładnym ich przeszukaniu ustalono sprawcę, który za popełnienie czynu z art. 162 kodeku wykroczeń ukarany został grzywną w wysokości 200 zł.

- Kara jest niska, gdyż sprawca szybko przyznał się do winy i zobowiązał do uprzątnięcia nie tylko swoich śmieci, ale też innych zalegających w okolicy mówi Janusz Zaremba, komendant posterunku Straży Leśnej. 

W akcję  „Choinka” od wielu lat angażują się też funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Rybackiej i myśliwi z kół łowieckich. 

- Kradzież choinek o wartości do 500 złotych stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny - uprzedza Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. -  W wypadku kradzieży na wyższą kwotę, sprawca podlega ściganiu jako przestępca, któremu grozi kara nawet 3 lat więzienia.

Podczas ubiegłorocznej akcji „Choinka” na terenie RDLP w Krośnie skontrolowano w lasach 217 osób, 192 pojazdy, nałożono dziewięć mandatów karnych na kwotę 2,3 tys. zł., udzielono 77 pouczeń.

Zlikwidowano 42 wnyki, ujawniono 17 przypadków kradzieży drewna, dwa przypadki kradzieży choinek z lasu i dwa nielegalnego pozyskania stroiszu. Odkryto 12 przypadków zaśmiecenia terenów leśnych. Wszczęto postępowania lub czynności wyjaśniające w stosunku do 11 osób naruszających przepisy ustawy o lasach.