Pojedziemy rowerami wokół mazurskich jezior

Trwają prace nad projektem „Mazurska Pętla Rowerowa” – ponad trzystukilometrowej trasy rowerowej wiodącej wokół Wielkich Jezior Mazurskich. W środę 21 listopada w RDLP w Białymstoku spotkali się przedstawiciele Gminy Mikołajki, leśników i Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, lidera projektu.
28.07.2017 | Maria Nowicka-Szpakowicz, RDLP w Białymstoku

Trwają prace nad projektem „Mazurska Pętla Rowerowa” – ponad trzystukilometrowej trasy rowerowej wiodącej wokół Wielkich Jezior Mazurskich. W środę 21 listopada w RDLP w Białymstoku spotkali się przedstawiciele Gminy Mikołajki, leśników i Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, lidera projektu.

Większość kwoty, aż 85 proc. wartości projektu, ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Reszta to wkład własny uczestników projektu – czternastu samorządów i czterech nadleśnictw z terenu RDLP w Białymstoku (Pisz, Borki, Maskulińskie i Giżycko). Obecnie koszt ten inwestycji jest szacowany na 60 mln zł.

Do końca listopada wszystkie podmioty biorące udział w projekcie powinny podpisać listy intencyjne w tej sprawie, zaś do końca roku planowane jest podpisanie pre-umowy z RPO Warmia i Mazury.

- Dla leśników ten projekt to kolejny punkt realizacji Strategii Lasów Państwowych, gdzie bardzo ważne miejsce zajmuje współpraca z samorządami – podkreślił prowadzący białostockie spotkanie Ryszard Ziemblicki, dyrektor RDLP w Białymstoku.

Trwają właśnie uzgodnienia, co do dokładnego przebiegu trasy pętli oraz ilości i specyfiki potrzebnej infrastruktury towarzyszącej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, pod koniec przyszłego roku powinna być już gotowa dokumentacja techniczna projektu pętli, a w 2017 roku ruszą potrzebne prace w terenie. W zależności od istniejącej infrastruktury i natężenia ruchu, mogą to być na pewnych odcinkach wyłącznie prace związane z oznakowaniem trasy, zaś niektóre odcinki mogą wymagać zbudowania od podstaw ścieżek rowerowych.

Powstaną też jednolite wizualnie i technicznie miejsca obsługi rowerzystów (tzw. MOR-y) i miejsca widokowe. Te właśnie potrzeby ma określić dokumentacja techniczna.
Prace w terenie mają być zakończone w ciągu pięciu lat, czyli do 2020 r. Polska Wschodnia – ze szlakiem Green Velo i Mazurską Pętlą Rowerową – będzie wówczas prawdziwym rajem dla rowerzystów.