Nadleśnictwa podają wyniki leśnej ewidencji

Jelenie, sarny, dziki - mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Torzym (RDLP w Zielonej Górze) zostali policzeni.
28.07.2017 | Michał Taszarek, Nadleśnictwo Torzym

Jelenie, sarny, dziki - mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Torzym (RDLP w Zielonej Górze) zostali policzeni.

Kartki i ołówki w dłoniach, bystre i czujne oczy, zwarte szeregi - na przełomie lutego i marca odbyła się inwentaryzacja zwierzyny leśnej w zielonogórskim nadleśnictwie. Jak oszacować liczbę zwierzyny w lesie? Są różne sposób - liczenie tropów, obserwacja czy, jak tym razem, metoda pędzenia.

Nadleśnictwo zostało podzielone na kilkanaście miotów, czyli fragmentów lasu o powierzchni ok.100 hektarów. Każdy wyznaczony kawałek był szczelnie otaczony przez obserwatorów z trzech stron. Z czwartej nadciągała grupa naganiaczy, która przepłaszała zwierzynę. Przez trzy dni, na powierzchni ponad 2100 hektarów lasu, czyli 10 proc. powierzchni nadleśnictwa, 60 obserwatorów odnotowało 211 jeleni, 178 saren, 85 dzików, 27 lisów oraz  osiem zajęcy.
Liczenie wspólnie prowadzili leśnicy, myśliwi i uczniowie Technikum Leśnego w Starościnie.

Inwentaryzacja zwierzyny jest prowadzona w wielu innych nadleśnictwach na terenie kraju. W przedsięwzięciu  na terenie 17 nadleśnictw RDLP w Pile uczestniczyło 1884 osób. Powierzchnie próbne, które zostały wcześniej wylosowane przez koordynatorów inwentaryzacji z poszczególnych nadleśnictw stanowiły w sumie 7,1  proc. powierzchni leśnej RDLP w Pile. W czasie trzech dni łącznie zaobserwowano 1789 jeleni, 2465 saren, 755 dzików, 247 danieli, osiem wilków i tyle samo żubrów.
Liczenie zakończono również np. w lasach podlegających regionalnym dyrekcjom w Radomiu i w Białymstoku.

Zebrane informację stanowią bazę danych umożliwiającą obliczenie zagęszczenia oraz liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny. Dane te są pomocne przy sporządzaniu Rocznych Planów Łowieckich oraz Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na lata 2017 - 2027.