Po raz kolejny przewodnicy ruszyli w las

Szkolenia przewodników turystycznych z Podkarpacia organizowane na terenie lasów stały się już tradycją. W miniony weekend grupa przewodników beskidzkich wzięła udział w spotkaniu w lasach nadleśnictw Rymanów i Dukla.
19.03.2019 | EDWARD MARSZAłEK, RZECZNIK PRASOWY RDLP W KROśNIE

Szkolenia przewodników turystycznych z Podkarpacia organizowane na terenie lasów stały się już tradycją. W miniony weekend grupa przewodników beskidzkich wzięła udział w spotkaniu w lasach nadleśnictw Rymanów i Dukla.

Już pierwszego dnia przewodnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją „Drzewa w służbie przewodnika” autorstwa Edwarda Marszałka, przewodnika i leśnika. Nazajutrz zaś ruszyli do doliny Jasiela na przejście terenowe, w trakcie którego było wiele okazji, by przybliżyć historię leśnictwa i ochrony przyrody w Beskidzie Niskim, jak również zapoznać przewodników z ciekawostkami rezerwatu „Źródliska

Z kolei niedzielne przejście terenowe odbyło się na ścieżce przyrodniczej w rezerwacie ,,Przełom Jasiołki" (Nadleśnictwo Dukla). Zakończone wejściem na szczyt Ostrej dało możliwość poznania dawnych form użytkowania gruntów i „czytania” dziejów lasu z roślinności. Szkolenie prowadził leśniczy Łukasz Dziuban z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, jednocześnie ratownik GOPR i przewodnik. Uczestnicy mogli się też zapoznać z urządzeniem pola namiotowego „Stasiane”, gdzie testowane są elementy małej architektury leśnej.

- Dla nas takie warsztatowe zajęcia mają duży walor poznawczy, tym bardziej, że prowadzone były przez leśnych pasjonatów, którzy dali nam możliwość wnikania w tajemnice przyrody – mówi Karolina Kiwior, przewodnik beskidzki i ratowniczka GOPR, koordynująca trzydniowe szkolenie w imieniu organizatora warsztatów, którym było Stowarzyszenie Procarpathia. - To na pewno daje nam większe możliwości w pracy przewodnickiej, a także przełoży się na merytoryczną jakość przekazu, który w sezonie kierujemy do uczestników wycieczek.

Ostatnie spotkanie było już drugim w tym roku, w którym udział wzięli przewodnicy. W lutym w lasach krośnieńskiej dyrekcji LP spotkali się uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych PTTK. Jesienią planowane są kolejne spotkania szkoleniowe podnoszące leśną wiedzę przewodników.