Państwo K. już na wolności

W Nadleśnictwie Żednia wypuszczono na wolność osiem żubrów. Przewodniczką stada jest Karpina, a jej towarzysz, jedyny samiec w stadzie, to Kalitnik.
28.06.2016 | Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy RDLP w Białymstoku

W Nadleśnictwie Żednia wypuszczono na wolność osiem żubrów. Przewodniczką stada jest Karpina, a jej towarzysz, jedyny samiec w stadzie, to Kalitnik.

Żubry przywieziono do nadleśnictwa z Białowieskiego Parku Narodowego ok. pół roku temu. Przez kilka miesięcy w 4,5 hektarowej zagrodzie adaptacyjnej przebywał jeden samiec i siedem samic. Przewodniczką została sześcioletnia samica – Karpina. Jej równolatkiem jest samiec Kalitnik (imiona dla nich wybrali internauci). Pozostałe w stadzie samice mają od roku do dziewięciu lat. W zagrodzie stado miało do dyspozycji las, łąkę, oczko wodne, były dokarmiane i pod kontrolą weterynaryjną.

- Okres adaptacyjny się skończył, w związku z tym otwieramy zagrodę i dajemy żubrom wolność - powiedział Grzegorz Dworakowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Żednia.
Zwierzęta nie zdecydowały się wyjść na zewnątrz w miejscu, gdzie zdemontowano zagrodę. Żubry tylko na chwilę wybiegły z lasu na łąkę, po czym zawróciły do lasu i skupiły się w pobliżu paśników. - Same wyjdą poza zagrodę. To żubr jest u nas królem puszczy i to do niego należy decyzja, kiedy opuści  zagrodę - powiedział zastępca nadleśniczego.

W Puszczy Białowieskiej żyje ok. 570 żubrów, a w Puszczy Knyszyńskiej jest ich ok. 120.

Karpinę i Kalitnika wyposażono w nadajniki telemetryczne, dzięki którym leśnicy będą obserwować ich wędrówki. Między innymi będzie można ustalić, czy żubry, po opuszczeniu zagrody, będą chciały wrócić do Puszczy Białowieskiej, czy też pozostaną w Puszczy Knyszyńskiej.

Przesiedlenie żubrów do Nadleśnictwa Żednia poprzedziły kilkuletnie przygotowania, m.in odtworzono kilkadziesiąt hektarów śródleśnych łąk, wykoszono je i przywrócono do rolniczego użytkowania, odtworzono brogi, zbudowano paśniki, gdzie zimą jest wykładane zebrane z łąk siano. Ma to także wpłynąć na mniejsze szkody rolnicze powodowane przez żubry, zwłaszcza na okolicznych polach ze zbożami ozimymi i z rzepakiem.

Przeczytaj także o stadzie z Nadleśnictwa Krynki.

Pobyt żubrów w zagrodzie w Puszczy Knyszyńskiej oraz ich wypuszczenie ma wzbogacić bioróżnorodności tamtejszych lasów. Ma też rozproszyć populację z północnej części Puszczy, a także stworzyć możliwość połączenia ze stadami w Puszczy Białowieskiej, tak aby doszło do wymiany genów.

Działania te są elementem projektu dotyczącego rozwoju metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce. Wspólnie realizują go Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieski Park Narodowy i 12 nadleśnictw z RDLP w Białymstoku.