Pamiętali o leśnikach z Łyczakowa [WIDEO]

We wtorek 18 października 36-osobowa delegacja leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przebywała we Lwowie. Głównym celem była wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim i oddanie hołdu pamięci leśnikom tam pochowanym.
28.07.2017 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

We wtorek 18 października 36-osobowa delegacja leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przebywała we Lwowie. Głównym celem była wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim i oddanie hołdu pamięci leśnikom tam pochowanym.

Uczestnicy wyjazdu udali się na Cmentarz Łyczakowski, gdzie uprzątnęli groby kilkunastu leśników, zapalili znicze i położyli symboliczne róże. Trzy lata temu grupa członków oddziału krośnieńskiego PTL zlokalizowała 18 grobów leśników, którzy zostali tu pochowani na przełomie XIX i XX wieku. Wśród nich były znane już pomniki Henryka Strzeleckiego i Emila Hołowkiewicza, założycieli i znakomitych działaczy Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Lokalizacje kolejnych grobów naniesiono na plan cmentarza.

- Dzięki temu łatwo dziś trafić na poszczególne groby, zauważamy jednak, że niektóre z nich wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej - powiedziała przewodząca grupie Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Naszą powinnością jest ocalić od zapomnienia miejsca ostatniego spoczynku ludzi bardzo dla leśnictwa zasłużonych i my to robimy, bowiem pochowani tutaj najczęściej nie mają żadnej rodziny, która mogłaby się zaopiekować tym miejscem.

Odwiedzono też grobowiec, w którym spoczywa Piotr Hirsch, pierwszy kierownik powstałej w 1883 r. w Bolechowie Niższej ck. Szkoły Lasowej. Jej tradycje kontynuuje dziś Technikum Leśne w Lesku. Uczestnicząca w wyjeździe Jadwiga Szylak, dyrektor TL, przypomniała sylwetkę założyciela szkoły i ideały, którymi kierował się w wychowaniu adeptów leśnictwa.

Przez niemal cały czas grupie towarzyszył Jan Tysson, rodowity lwowianin, wnuk Jana Sas-Zubrzyckiego, słynnego architekta. Opowiadał o historii miasta, zwłaszcza jego nekropoliach.  W trakcie wizyty na Cmentarzu Obrońców Lwowa zapalono znicze na grobie nieznanego żołnierza i na pomniku Adama Potenckiego, studenta Wydziału Leśnego Politechniki Lwowskiej, który poległ pod Skniłowem w 1920 r.

Podczas wizyty leśnicy spotkali się z również z arcybiskupem metropolitą lwowskim ks. Mieczysławem  Mokrzyckim, który przyjął leśników w siedzibie kurii, w swej  kaplicy i w bibliotece.  Leśnicy mieli okazję również zwiedzić Seminarium Duchowne w podlwowskich Brzuchowicach, gdzie rośnie dąb Jana Pawła II, jedyny, który w 2006 r. posadzono za granicą. W ciągu 10 lat wyrósł już na okazałe drzewo.

Podniosłą częścią wyjazdu była msza w Katedrze Lwowskiej, którą koncelebrowali ks. bp Marian Buczek i ks. prałat Tadeusz Gramatyka, duszpasterz leśników.

Następnie dyrektor Grażyna Zagrobelna wraz z członkami kierownictwa regionalnej dyrekcji spotkała się z Jarosławem Celenem, głównym leśnikiem lwowskiej dyrekcji lasów Ukrainy oraz przedstawicielami nauki: prorektorem do spraw nauczania Narodowego Leśnotechnicznego Uniwersytetu Ukrainy we Lwowie – Borysem Mikoła- Michajłowieczem oraz kierownikiem Katedry Mechanizacji Leśnictwa Olegiem Andrijowiczem Sturańskim. Omówiono propozycje współpracy na najbliższy okres oraz możliwości w zakresie wymiany studentów i młodych pracowników na praktyki zawodowe.

 Dla przypomnienia klimatu Cmentarza Łyczakowskiego zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z prac na Cmentarzu Łyczakowskim sprzed trzech lat.