Ożywienie bez strat dla przyrody

Plany modernizacji ośrodków narciarskich były omawiane 21 lipca na spotkaniu przedstawicieli Lasów Państwowych, samorządowców oraz organizacji pozarządowych.
03.08.2016 | Monika Matl

Plany modernizacji ośrodków narciarskich były omawiane 21 lipca na spotkaniu przedstawicieli Lasów Państwowych, samorządowców oraz organizacji pozarządowych.

Podczas rozmów w Szczyrku i Zawoi przeprowadzono wizje lokalne terenów,
które w związku z planowanymi inwestycjami mogą być wylesione. Z rozbudową ośrodków narciarskich ogromne nadzieje wiążą władze lokalne.

Dla samorządów ze Szczyrku i Zawoi inwestycje oznaczają ożywienie gospodarcze regionu i nowe miejsca pracy. Władze obu gmin podkreślały, że turystyka jest osią strategii rozwoju gospodarczego tych terenów, a przyroda jedną z największych atrakcji. Natomiast skanalizowanie ruchu turystycznego, zdaniem samorządowców, jest nie tylko inwestycją w nowe miejsca pracy, ale również w ochronę przyrody.

W przypadku Zawoi może stanowić element działań ochronnych niezwykle cennego przyrodniczo terenu Babiej Góry. Z taką opinią zgodzili się także przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego, deklarując poparcie dla planów rozbudowy ośrodka narciarskiego na Mosornym Groniu.

Co ważne, poparcie dla modernizacji Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego wyrazili jednomyślnie wszyscy uczestnicy spotkania. Organizacje ekologiczne, które reprezentowały Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i Klub Gaja zasugerowały, aby w przyszłości porozmawiać jeszcze o rozmiarze samej inwestycji, ale potrzeba modernizacji jest uzasadniona.

Niestety, plany rozbudowy Mosornego Gronia w Zawoi nie spotkały się z tak dużym entuzjazmem. Mimo akceptacji planów przez krakowską RDOŚ i Babiogórski Park Narodowy, ekolodzy uważają, że wiele wątpliwości budzi poświęcenie terenów cennych przyrodniczo.

Narciarstwo stokowe jest jedną z najbardziej uciążliwych dla środowiska form aktywności sportowej. W opinii ekologów z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot warto przemyśleć inne formy aktywności turystycznej, które nie byłyby aż tak obciążające dla środowiska naturalnego.

W przypadku obu inwestycji chodzi o wyłączenie z produkcji leśnej kilkudziesięciu hektarów lasu.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej LP, RDLP w Katowicach, a także przedstawiciele RDOŚ w Katowicach i Krakowie oraz urzędów marszałkowskich
i organizacji ekologicznych.