Zaprosili słuchaczy do świata owadów

O cennych, chronionych gatunkach owadów i ssaków regionu radomskiego opowiadali podczas konferencji „Ojczysta Przyroda – Poznaję, Chronię” przyrodnicy z Ligi Ochrony Przyrody.
23.11.2016 | Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

O cennych, chronionych gatunkach owadów i ssaków regionu radomskiego opowiadali podczas konferencji „Ojczysta Przyroda – Poznaję, Chronię” przyrodnicy z Ligi Ochrony Przyrody.

Spotkanie rozpoczęli Elżbieta Molenda, prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu oraz Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu (konferencja odbyła się 17 listopada w siedzibie RDLP w Radomiu). Dyrektor radomskiej dyrekcji LP zachęcał do poznawania przyrody regionu, gdzie znajduje się bardzo dużo chronionych gatunków. 

Duże zainteresowanie wzbudził wykład Marka Miłkowskiego, entomologa, członka Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Omówił on najciekawsze owady spotykane w regionie radomskim, który sięga od doliny dolnej Pilicy na północy, przez Puszczę Kozienicką i dolinę Wisły od wschodu, od strony zachodniej aż do doliny Radomki, a na południe po torfowisko Pakosław.

W regionie radomskim z listy Natura 2000 szczególnie cenne są motyle: czerwończyk fioletek, modraszek telejus i czerwończyk nieparek, gatunki ekstensywnie użytkowanych wilgotnych łąk. Często są to tak jak czerwończyk fioletek, gatunki wskaźnikowe cennych zbiorowisk łąkowych. Jak wyjaśnił Marek Miłkowski motylom szkodzi nie tylko zarastanie łąk, ale i nadmierne koszenie, a także izolacja siedlisk i co się z tym wiąże populacji.

Entomolog opowiedział także o ciekawych zwyczajach owadów. – Modraszek telejus rozwija się na krwiściągu lekarskim, gdzie składa jaja. Larwy po  dwóch - trzech tygodniach żerowania w kwiatach, wypadają na ziemię i są adoptowane przez mrówki, gdzie w mrowisku gąsienica pożera larwy mrówek.

Miłkowski zwrócił uwagę, że na siedliskach leśnych także występują cenne gatunki chrząszczy, a tylko niektóre z nich są chronione na mocy prawa międzynarodowego i krajowego. – Pachnica dębowa zasiedla dziuple i jest gatunkiem parasolowym, tak więc chroniąc ten jeden gatunek chronimy całe mikrosiedlisko. W dziupli żyje mnóstwo innych owadów, w metrze sześciennym objętości może być kilkaset gatunków, drobnych i niepozornych, wiele z nich jest znacznie rzadszych od samej pachnicy, na przykład wiele gatunków spośród ptaków, popielic, gryzoni i drobnych ssaków.

W Puszczy Kozienickiej odnotowano także inne cenne gatunki owadów: zgniotka cynobrowego, żyjącego pod korą zamierających, starych drzew; kwietnicę okazałą zamieszkującą drzewostany dębowe, czy ciekawe chrząszcze znane tylko z nazw łacińskich - Stenagostus rufus z rodziny sprężykowatych lub tęgosza rdzawego z drapieżnymi larwami, a także Isorhipis marmottani – niezwykłego chrząszcza, którego samce odgryzają konkurentowi czułki, aby uniemożliwić mu odnalezienie samicy. Przyrodnik omówił także ciekawe i cenne błonkówki, ważki, modliszki i co prawda nie będące owadami, ale równie interesujące pająki.

Natomiast w świat swojej trwającej wiele lat fascynacji wilkami, uczestników konferencji wprowadził Sławomir Wąsik, przyrodnik, fotograf, filmowiec, autor książek o zwierzętach. Za wilkami podąża od bardzo dawna, inspirują go do fotografii, czego efektem jest album fotograficzny „Idąc za wilkiem”, ale też pod ich wpływem napisał zbiór esejów „Wilki”. Słuchaczom opowiedział także o swoim pierwszym i niezwykłym spotkaniu z wilkami, które za nim biegły. – Był rok 1983, Puszcza Kozienicka, półtora kilometra od Pionek, wieczór. Byłem w lesie na nartach biegowych, w pewnym momencie odwróciłem się, ….. za mną stał wilk. Stał i patrzył na mnie, obsypany śniegiem. Potem wyszła wilczyca.

Podczas konferencji pokazano również film „Tamta Strona Lasu. Nadleśnictwo Zwoleń”, który został zrealizowany przez Sławomira Wąsika na zlecenie nadleśnictwa.

Spotkanie było także okazją do podsumowania działalności szkolnych kół LOP regionu radomskiego. Podczas konferencji zostały również wręczone nagrody w konkursie „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”.
Na konferencji obecni byli także przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się ochroną przyrody, edukacją i leśnictwem, a także media.

Konferencję zorganizowała RDLP w Radomiu wraz z Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zarządem Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego.