Komisja o zasadach sprzedaży drewna

Przyśpieszają prace nad nowymi zasadami sprzedaży drewna w LP. We wtorek, 9 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne Komisji Leśno-Drzewnej w sprawie nowego systemu sprzedaży.
10.08.2016 | Jerzy Drabarczyk

Przyśpieszają prace nad nowymi zasadami sprzedaży drewna w LP. We wtorek, 9 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne Komisji Leśno-Drzewnej w sprawie nowego systemu sprzedaży.

Uczestnicy spotkania, m.in. przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń przemysłu drzewnego, a także pracownicy LP oraz przedstawiciele świata nauki zapoznali się z projektem nowego zarządzenia w sprawie zasad sprzedaży drewna w LP.

– Zarządzenie obejmuje szesnaście zagadnień dotyczących m.in. rozwiązań służących oznaczaniu surowca drzewnego (w tym również karpiny) pod kątem przyszłych nabywców, a także kwestii związanych z funkcjonowaniem portalu e-drewno – wyjaśniał Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych, który przedstawił zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów.

Całość projektu, wraz z aneksami i załącznikami, zostanie przekazana uczestnikom spotkania do zaopiniowania. Kolejne konsultacje w tej sprawie zaplanowano na 23 sierpnia. Jak poinformowano nowe procedury systemu sprzedaży drewna w LP powinny zostać wprowadzone w połowie października.

Komisja Leśno-Drzewna została powołana zarządzeniem nr 27 z 30 maja tego roku, jest to zespół opiniodawczo-pomocniczy dyrektora generalnego LP, wśród jej celów wymieniono opiniowanie kolejnych wersji systemu (zasad) sprzedaży drewna oraz ich konkretyzowanie.