Okrągła rocznica urządzeniowców

Uroczystości związane z obchodami jubileuszu 60-lecia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej odbyły się 4 października w Sękocinie Starym.
07.10.2016 | Katarzyna Bielawska

Uroczystości związane z obchodami jubileuszu 60-lecia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej odbyły się 4 października w Sękocinie Starym.

Tego dnia wiele miejsca poświęcono przyszłości Biura, które do końca 2016 r. podlega Ministerstwu Skarbu Państwa. Jednak po tym terminie ma nastąpić likwidacja tego resortu.
Dlatego zdaniem Janusza Dawidziuka, dyrektora BULiGL, rolę organu założycielskiego przedsiębiorstwa powinno przejąć Ministerstwo Środowiska. Byłaby to naturalna kolej rzeczy, ponieważ Biuro od początku istnienia jest bardzo blisko związane z leśnictwem.

To właśnie BULiGL jest głównym wykonawcą Planów Urządzenia Lasu, prowadzi Wielkoobszarową Inwentaryzację Stanu Lasu, a ostatnio także Bank Danych o Lasach.

We wrześniu Inwentaryzacja otrzymała prestiżową nagrodę Złotego Godła Najwyższej Jakości Quality International 2016. Wyróżnienie przyznano w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości. Nagroda po raz 10. została wręczona podczas Europejskiego Forum Jakości.

Więcej na ten temat w październikowym Głosie Lasu.

Janusz Dawidziuk podkreślał także stabilność firmy mającą swoje źródło w jej długoletniej działalności, sprawdzonych standardach zarządzania oraz kadrze charakteryzującej się wysokimi kompetencjami zawodowymi.
W rezultacie Biuro jest firmą ekspercką o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Podczas spotkania został zaprezentowany strój korporacyjny BULiGL. Zgodnie z zapowiedzią dyrektora Dawidziuka już niebawem otrzymają go wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa. W czasie obchodów pokazano również film „Plan na las” dotyczącego działalności oraz roli Biura w minionych sześciu dekadach.