Okrągła rocznica OPTAL

Dziesiąta edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników – OPTAL 2015 została rozstrzygnięta 23 września w „Powozowni" Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
28.07.2017 | Alicja Antonowicz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Dziesiąta edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników – OPTAL 2015 została rozstrzygnięta 23 września w „Powozowni" Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Uroczystości rozpoczęło seminarium poświęcone obecności lasu w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej, oraz twórczości artystycznej w środowisku leśników. Katarzyna Marciniak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu przedstawiła zmienność podejścia ludzi do lasu na przestrzeni stuleci, którzy początkowo traktowali go jako źródło niepokoju, licznych zagrożeń i złych mocy, a dopiero później docenili jego wartość i czerpali z niego natchnienie.

- To co widzimy na tegorocznym, jubileuszowym OPTAL-u dowodzi, że życie artystyczne wśród leśników jest bogate, jest żywe, sztuka wśród leśników nie tylko jest tworzona, ale sztuka wśród leśników też jest pożądana, jest zbierana, a to z kolei nam – ludziom lasu – wystawia bardzo dobre świadectwo. W środowisku leśników żywe są potrzeby kulturalne, potrzeby artystyczne – zauważył Arkadiusz Wagner z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, który podsumował ruch twórczego w środowisku ludzi związanych z lasem swoją profesją.

Specjalnie na jubileuszowy OPTAL została przygotowana retrospektywna prezentacja. Warto zaznaczyć, że w dziesięciu edycjach konkursu wzięło udział ponad 400 twórców, prezentujących prawie 5 tys. prac.

Z okazji jubileuszowego X Przeglądu Ośrodek przygotował okolicznościowe wydawnictwa. Pierwsze z nich, zatytułowane Ars silvestris jest książką o charakterze albumowym, w której znalazły się biogramy artystów, przykłady ich prac oraz słowa podsumowania twórczego dorobku leśników dokumentowane zdjęciami z minionych edycji. Drugie, to katalog bieżącej edycji, w którym poza wynikami konkursu znajdziemy referaty prezentowane w części seminaryjnej.

W tegorocznej edycji wzięło udział 74 twórców. Do konkursu zostało zgłoszonych 331 prac i zestawów prac. Podczas uroczystego podsumowania zostały wręczone nagrody w pięciu konkursowych kategoriach: malarstwie, rzeźbie, literaturze, tkaninie i fotografii oraz nagroda specjalna i wyróżnienie specjalne dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Większość zgłoszonych do konkursu prac można oglądać na wystawie pokonkursowej, której otwarcie stanowiło integralną część uroczystości. Wystawa potrwa do lipca przyszłego roku.

Patronat nad X OPTAL-em objął Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.