Odpowiedź na postulaty związków

Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych przekazał związkom zawodowym funkcjonującym w LP metodykę algorytmu szacowania kosztów spełnienia ich postulatów w latach 2017 – 2021, opracowaną zgodnie z koncepcją dyrektora generalnego.
28.07.2017

Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych przekazał związkom zawodowym funkcjonującym w LP metodykę algorytmu szacowania kosztów spełnienia ich postulatów w latach 2017 – 2021, opracowaną zgodnie z koncepcją dyrektora generalnego.