O zmianach klimatu w Parlamencie Europejskim

Międzynarodową konferencję „Europejskie Zarządzanie Leśną Odpowiedzialnością. Dla Ludzi, Klimatu i Natury” w pierwszym tygodniu kwietnia zorganizowano w Parlamencie Europejskim.
28.06.2016 | Konrad Bul, Ośrodek Kultury Leśnej Gołuchów

Międzynarodową konferencję „Europejskie Zarządzanie Leśną Odpowiedzialnością. Dla Ludzi, Klimatu i Natury” w pierwszym tygodniu kwietnia zorganizowano w Parlamencie Europejskim.

Tematem konferencji była rola lasów, ich wszechstronne wykorzystanie w kontekście rolnictwa, przemysłu oraz dbałości o klimat i przyrodę. Z tego powodu gospodarzami wydarzenia byli przewodniczący trzech komisji parlamentarnych odpowiedzialnych za wspomniane obszary tematyczne: Czesław Siekierski (Przewodniczący AGRI), Jerzy Buzek (Przewodniczący ITRE) oraz Giovanni La Via (Przewodniczący ENVI), którzy wygłosili przemówienia podejmujące kwestię lasów z perspektywy podlegających im komisji.

Głównym celem konferencji było omówienie zrównoważonego wykorzystania lasów, bioróżnorodności, biogospodarki w kontekście celów klimatycznych Europa 2020, wymiana poglądów między przedstawicielami nauki, biznesu oraz innymi zainteresowanymi stronami.

Polskie Lasy Państwowe reprezentował prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju, który przedstawił prezentację „Zmiany klimatu – zarządzanie zmianą?”. Podczas spotkania przemówienia wygłosili również przedstawiciele m.in. Międzynarodowego Związku Ochrony Przyrody (IUNC), Fińskiej Centralnej Unii Producentów Rolnych i Właścicieli Leśnych czy też Europejskiego Instytutu Leśnego.
Warto przypomnieć, że w tym roku mija dekada od momentu powołania EUSTAFOR, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych, które obecnie zrzesza 30 członków z 22 europejskich krajów.
Uczestnicy spotkania mogli również wziąć udział w wystawie, przygotowanej przez czterech członków Europejskiego Stowarzyszenia: Polskę, Łotwę, Bawarię (Niemcy) i Flandrię (Belgia).