O zieleni w mieście podczas Dnia Lasów

Bohaterami tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Lasów, obchodzonego 21 marca, są drzewa w miastach i wokół dużych aglomeracji. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Lasy Państwowe każdego roku przygotowują do sadzenia ok. 800 mln sadzonek.
21.03.2018 | Tomasz Maćkowiak, RDLP Poznań

Bohaterami tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Lasów, obchodzonego 21 marca, są drzewa w miastach i wokół dużych aglomeracji. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Lasy Państwowe każdego roku przygotowują do sadzenia ok. 800 mln sadzonek.

Drzewa to prawdziwe fabryki tlenu, w procesie fotosyntezy pochłaniają CO2, jeden z głównych gazów cieplarnianych, akumulując przy tym węgiel w drewnie.

Lasy zajmują 29,5 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze ponad 9,2 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Lasy Państwowe.

W upalne dni działają jak klimatyzatory ochładzając powietrze oraz filtry wyłapując zanieczyszczenia z atmosfery, dlatego warto przebywać w ich sąsiedztwie.

Zrównoważony rozwój miast to podstawa nowoczesnej strategii budowy metropolii. Prognostycy z ONZ szacują, że w 2050 r. 75 proc. społeczeństwa żyjącego na Ziemi będzie mieszkać w miastach. W skali świata obszary te zajmują niewielką powierzchnię, zalewie ok. 3 proc., niestety zużywają przy tym aż 60-80 proc. światowych zasobów i uwalniają znaczne ilości CO2 do atmosfery.

Dlatego architekci i miejscy planiści coraz częściej opierają swoje projekty na ekologicznych założeniach m.in. Milenijnych Celach Rozwoju ONZ.


Cel nr 11 zakłada zrównoważony rozwój miast i społeczności przy równoczesnej redukcji zanieczyszczeń
. Przyszłość budownictwa mieszkalnego oparta będzie głównie na ochronie jakości powietrza i zasobów środowiska.

 

 drzewa_dzien-01(1)1000.jpg

Pamiętaj, że drzewa to tlen!

 Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP był gościem Pytania na śniadanie", leśnicy będą również obecni w serwisach pogodowych TVP INFO

Las to tlen, a tlen to życie. Codziennie przez płuca przepływa od 60 do ponad 200 g tlenu, w zależności od aktywności fizycznej.

W lesie organizm człowieka szybciej się regeneruje, zwłaszcza po dużym stresie czy wysiłku fizyczny.

Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton.


 Z 1 m2 powierzchni liści drzew dostaje się do powietrza w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu.

60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny dla trzech osób.

Jeden hektar lasu w ciągu doby wytwarza około 700 kg tlenu. Zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie 2500 osób.