O turystyce na obszarach leśnych

Podczas dwudniowej konferencji (20-21 września) omawiano koncepcję zagospodarowania turystycznego obszaru LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie, przygotowaną przez gdyński Oddział BULiGL.
26.09.2016 | Jacek Leszewski, rzecznik prasowy RDLP w Gdańsku

Podczas dwudniowej konferencji (20-21 września) omawiano koncepcję zagospodarowania turystycznego obszaru LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie, przygotowaną przez gdyński Oddział BULiGL.

Opracowanie zostało sporządzone z inicjatywy Nadleśnictwa Elbląg a dotyczy lasów elbląskiego LKP. Jego realizacja, rozłożona na 20 lat, może być przykładem dla podobnych rozwiązań w całym kraju. U podstaw stworzenia koncepcji jest wyjątkowa lokalizacja terenów objętych administracyjnym zasięgiem nadleśnictwa oraz powstanie w 2011 r. Leśnego Kompleksu Promocyjnego.

Ze szczegółami tworzenia opracowania zapoznał uczestników konferencji Arkadiusz Kukliński, dyrektor gdyńskiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Wszystkie etapy prac jak i efekty końcowe są prezentowane na stronie internetowej projektu.

Według dr. Henryka Horbaczewskiego z Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, członka Rady Społeczno-Naukowej LKP, opracowanie może służyć, jako podstawa działania w tej sferze dla niemal wszystkich podmiotów, którym nie są obce problemy gospodarczego rozwoju turystyki, organizacji społecznych jak i dla zwykłych ludzi z inicjatywą. – Powinno trafić do samorządów, a następnie zostać przyjęte jako lokalne uchwały i programy. Wówczas przyniesie pożądany efekt – przekonywał dr Horbaczewski.

O najważniejszych problemach i dylematach towarzyszących twórcom opracowania mówił zaproszony do współpracy prof. dr hab. Mariusz Kistowski, kierownik katedry Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Kistowski zaznaczył, że największym dylematem przy sporządzaniu strategii rozwoju turystyki dla leśnego kompleksu turystycznego jest, czy program powinien być sporządzany dla całego obszaru administracyjnego nadleśnictw obejmujących LKP czy też powinien dotyczyć gruntów leśnych i ich sąsiedztwa, np. 500 m

O tym, że na turystykę i rekreację leśną podobnie jak na leśnictwo należy patrzeć długoterminowo przekonywała Anna Pikus, naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu w Dyrekcji Generalnej LP. W swoim wystąpieniu zaprezentowała najnowsze trendy i wyzwania w turystyce oraz rekreacji. Według Anny Pikus planowany na terenie zarządzanym przez LP Wielki Szlak Leśny” będzie kompleksową ofertą turystyczną LP z uwzględnieniem szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, obiektów dziedzictwa kulturowego w połączeniu z usługami noclegowymi i gastronomicznymi.

Podczas debaty omawiano również problem dostępności terenów leśnych dla osób niepełnosprawnych. Zagadnienia te przedstawiła dr inż. Małgorzata Woźnicka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Zaprezentowała również projekt nowego międzynarodowego logo dostępności miejsc i obiektów dla osób niepełnosprawnych. W najbliższej przyszłości zastąpi ono stosowaną od wielu lat sylwetkę człowieka na wózku inwalidzkim.

Na zakończenie Ewelina Sobańska z Nadleśnictwa Gdańsk omówiła częściowe wyniki prowadzonych od jesieni 2015 r., wraz z wiedeńskim uniwersytetem BOKU, badań ankietowych i pomiarów ruchu rekreacyjnego w lasach okalających trójmiejską aglomerację.

W konferencji, poza leśnikami z całej Polski, wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji związanych z turystyką i rekreacją, naukowcy i działacze organizacji pozarządowych. Ogólnopolska konferencja „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego obszarów leśnych na przykładzie LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie” odbyła się pod patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie.