O polityce klimatycznej i bioróżnorodności na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Rola lasów w kształtowaniu polityki klimatycznej oraz ochrona bioróżnorodności w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego była tematem przewodnim 24. spotkania ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej.
06.10.2016 | Marta Gaworska, Jan Tabor, DGLP

Rola lasów w kształtowaniu polityki klimatycznej oraz ochrona bioróżnorodności w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego była tematem przewodnim 24. spotkania ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej.

Zagadnienia związane z rolą lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla (CO2) oraz bioróżnorodnością były najważniejszymi tematami dwudniowych rozmów (3-4 października) przedstawicieli Ministerstw Środowiska Grupy Wyszehradzkiej w rozszerzonej formule (V4 +). Oprócz delegacji z Polski w rozmowach wzięli udział także przedstawiciele Czech, Słowacji, Węgier, a także Bułgarii, Rumunii i Ukrainy. Narada przedstawicieli  resortów środowiska Grupy odbyły się w Tucznie.

Poszukiwanie wspólnych rozwiązań w zakresie m.in. pochłaniania dwutlenku węgla, to ważny element w kształtowaniu polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a także wynegocjowanego w ubiegłym roku Porozumienia Paryskiego.

Sesję terenową prowadził Jan Szyszko, minister środowiska, prezentując m.in. możliwości działań promujących wzrost udziału gospodarki leśnej w stabilizacji i obniżaniu koncentracji CO2 w atmosferze ziemskiej, nawiązując do projektu leśnych gospodarstw węglowych. Zaprezentowane powierzchnie leśne pozwoliły zobrazować, jak odpowiednie działania w gospodarce leśnej mogą spowolnić zjawisko akumulacji CO2 w atmosferze.

Rozmawiano także o doświadczeniach związanych z wdrażaniem sieci Natura 2000 oraz o skutecznym zarządzaniu obszarami chronionymi. Jako przykład zarządzania cennymi przyrodniczo obszarami, polska delegacja omówiła podjęte przez Lasy Państwowe działania w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej.

Ocena i monitoring stanu lasów oraz bioróżnorodności mają pomóc w dostarczeniu wiarygodnych danych o walorach przyrodniczych obszarów leśnych, co może być wykorzystywane w procesach decyzyjnych oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko wielu inwestycji z różnych dziedzin gospodarki.
Zachowanie różnorodności biologicznej jest niezwykle ważne w aspekcie zbliżającego się 13. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej. Obrady mają się odbyć pod koniec tego roku w Cancun Meksyku.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska w ramach polskiej prezydencji w V4. Polska sprawuje prezydencję do 30 czerwca 2017 r.
W imieniu Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych udział w spotkaniu wzięli Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Majątkowymi, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego ds. Rozwoju, oraz miejscowi leśnicy.