O drzewach szybko rosnących podczas konferencji hodowlanej

Czy uprawa plantacyjna drzew szybko rosnących może stać się lekarstwem na problemy surowcowe przemysłu drzewnego? Jeśli tak, to kto się powinien tym zajmować? To tylko nieliczne z pytań, na które próbowano odpowiedzieć podczas konferencji hodowlanej.
28.07.2017 | Katarzyna Bielawska, „Głos Lasu”

Czy uprawa plantacyjna drzew szybko rosnących może stać się lekarstwem na problemy surowcowe przemysłu drzewnego? Jeśli tak, to kto się powinien tym zajmować? To tylko nieliczne z pytań, na które próbowano odpowiedzieć podczas konferencji hodowlanej.

W Kadynach na temat mitów i faktów związanych z plantacjami drzew szybko rosnących obradowali zastępcy dyrektorów ds. gospodarki leśnej, naczelnicy hodowli lasu, przedstawiciele nauki oraz spółki International Paper Kwidzyn. W spotkaniu uczestniczył prof. Kazimierz Zajączkowski, emerytowany pracownik IBL, który uprawom plantacyjnym poświęcił znaczną część swojego życia zawodowego i jest uznawany za autorytet w tej dziedzinie.

Więcej na ten temat w listopadowym „Głosie Lasu”

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że ze względu na rosnące zapotrzebowanie na drewno ze strony przemysłu drzewnego i energetycznego konieczne są prace nad wdrożeniem alternatywnych źródeł jego pozyskiwania. Dlatego powinny powstać mechanizmy zachęcające do zakładania plantacji drzew szybko rosnących. Jednak plantacje mogą być jedynie dodatkowym sposobem na produkcję biomasy, ponieważ  podstawą gospodarowania w LP powinna nadal pozostać gospodarka wielofunkcyjna.

Najlepiej byłoby gdyby były zakładane na gruntach porolnych (jako przedplon), na glebach I-III bonitacji oraz na terenach przeznaczonych do rekultywacji. Podaż takich gruntów jest jednak niewielka. W tej sytuacji może to być ciekawa oferta dla prywatnych właścicieli gruntów, którym LP deklarują pomoc w produkcji materiału rozmnożeniowego do założenia takich upraw. Warto zaznaczyć, że plantacyjna uprawa drzew szybko rosnących wymaga bardzo dobrego materiału sadzeniowego, zarówno pod względem selekcji jak i jakości sadzonek.

Uczestnicy narady wzięli również udział w sesji terenowej na terenie nadleśnictw Elbląg i Kwidzyń.