Nowy most i miejsca postoju w Nadleśnictwie Jamy

W toruńskim Nadleśnictwie Jamy oddano do użytku most na rzece Skarlance. To już kolejny wyremontowany obiekt, który w ciągu ostatnich tygodni powstał w tym nadleśnictwie.
28.11.2019 | Paweł Szóstakowski, Nadleśnictwo Jamy

W toruńskim Nadleśnictwie Jamy oddano do użytku most na rzece Skarlance. To już kolejny wyremontowany obiekt, który w ciągu ostatnich tygodni powstał w tym nadleśnictwie.

Generalny remont mostu był podyktowany złym stanem technicznym starej przeprawy. Jej dalsza eksploatacja była niemożliwa, gdyż zagrażała bezpieczeństwu korzystających.

Prace budowlane trwały kilka tygodni, a całość inwestycji nowej przeprawy, łącznie z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, wyniosła 434 855 zł. Warto dodać, że koszt budowy w całości został sfinansowany przez Nadleśnictwo Jamy.

Nowy most łączy dwa nadleśnictwa - Jamy i Brodnica. Ponadto korzystają z niego okoliczni mieszkańcy, gdyż jest łącznikiem pomiędzy dwiema gminami: Biskupiec i Kurzętnik.

Przeprawa przez Skarlankę to kolejna nowa inwestycja, która została oddana do użytku przez nadleśnictwo. Na terenie nadleśnictwa powstały także nowe elementy małej leśnej „architektury”.

Do końca października powstało 14 nowych miejsc postoju oraz odnowiono trzy istniejące. Oznacza to, że obecnie można skorzystać z 28 miejsc postoju rozmieszczonych na terenie całego Nadleśnictwa Jamy.

Podczas pierwszego etapu prac usunięto zbędne i stare oznakowanie oraz tablice. Ustalono nowy wzór słupków i stelaży, na których znajdują się tablice kierunkowe dla leśniczówek i miejsc postoju.