Nowe zasady sprzedaży drewna

Dyrektor generalny LP zatwierdził zasady sprzedaży drewna na 2016 rok. W przyszłym roku do sprzedaży trafi 38,5 mln m3 drewna.
28.06.2016 | Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych

Dyrektor generalny LP zatwierdził zasady sprzedaży drewna na 2016 rok. W przyszłym roku do sprzedaży trafi 38,5 mln m3 drewna.

Z tego pula surowca dla przemysłu drzewnego wyniesie  około 31,7 mln m³. To prawie o 700 tys. m³ więcej niż rok wcześniej. LP zwiększają pozyskanie drewna od dawna  - od 1990 r. wzrosło ono ponad dwukrotnie i wciąż stabilnie rośnie co roku o kilkaset tysięcy metrów sześciennych.

Przedsiębiorcy będą mogli kupować drewno w jednej procedurze, składającej się z dwóch etapów:

- sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna, tj. dla klientów, którzy dokonywali już zakupu drewna w LP;

- aukcjach systemowej w aplikacji E-drewno dla wszystkich klientów, także nowych firm na rynku.

Na podstawie wyników obydwu etapów zostanie zawarta jedna roczna umowa sprzedaży.

Przedsiębiorcom uprawnionym do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym Lasy Państwowe oferują surowiec z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna (nie będą licytowali ceny). Nowością jest zastąpienie dotychczasowej umowy dwuletniej uprawnieniem do przypisu drewna na kolejny 2017 rok.

Dzięki temu firmy mogą długoletnio planować swoją działalność. Przedsiębiorca, który zakupi drewno w PLD w 2016 roku, będzie miał prawo do uzyskania przypisu drewna na 2017  rok w tej samej ilości i grupie handlowo –gatunkowej, co w 2016 roku. Skorzystanie ze sprzedaży ofertowej umożliwi firmie  nabycie w PLD drewna w ilości do 70 proc. średniej jej zakupów z ostatnich dwóch lat (dotychczas - z trzech lat). 

Klienci portalu nadal będą składać oferty jedynie na ilość zamawianego surowca.  Oferty przedsiębiorców mogą podlegać proporcjonalnej redukcji w przypadku, jeżeli w określonej jednostce organizacyjnej LP na daną grupę handlowo-gatunkową drewna będzie większy popyt niż ilość dostępne go surowca.

Podobnie jak w ubiegłych latach, będzie prowadzona również sprzedaż ofertowa dla przedsiębiorców, którzy rozwijają działalność i zwiększają moce przerobowe (niezależnie od tego, czy dokonywały zakupów w poprzednim okresie). Skorzystać z tej możliwości będą mogły podmioty, które potwierdziły dokonanie inwestycji w okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2016 roku i przedstawiły określone przez LP dokumenty. Przedsiębiorca, którego wniosek zostanie ostatecznie  zaakceptowany przez dyrektora generalnego LP weźmie udział w dwóch rocznych procedurach sprzedaży drewna w latach 2016 i 2017.

Ceny ofertowe zostały ustalone przez dyrektorów RDLP w porozumieniu z nadleśniczymi.  Starano się wyrównać ceny w ramach nadleśnictw poszczególnych RDLP.
W procedurze ofertowej (wg wielkości zakupu) nastąpi podwyżka cen od 3 do 8 proc. To pierwszy wzrost od kilku lat.

Systemowe aukcje internetowe w aplikacji E-drewno będą odbywały się raz na rok. Oferowana przez nabywcę cena będzie tu jedynym kryterium.

Ceny w procedurze E-drewno (mogą brać w nich udział wszyscy nabywcy) pozostawione zostały na poziomie przyjętym w 2014 roku (ceny są z II półrocza z 2012 roku pomniejszone o 5 proc.). Oznacza to, że ceny minimalne w aukcjach internetowych będą o ok. 8 proc. niższe od cen w sprzedaży ofertowej.

Tak jak w poprzednich latach w 2016 roku, bez względu na umowny termin płatności, w przypadku przedpłaty bądź zapłaty należności w terminie do 14 dni od wystawienia faktury, udzielane będzie skonto w wysokości 1,5 proc.

Wspomniane wyżej procedury dotyczą sprzedaży hurtowej surowca dla przemysłu. Tak samo jak w latach poprzednich, na odrębnych zasadach będzie odbywała się detaliczna sprzedaż drewna na opał (cennik ustala każdy nadleśniczy). Pula drewna dla odbiorców detalicznych wyniesie 6,2 mln m3. Zakupy odbywają się bezpośrednio w nadleśnictwie.

Zmiany wprowadzone do zasad sprzedaży na 2016 rok są wynikiem analiz postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców, uwzględniają zalecenia pokontrolne NIK oraz wymogi wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lasy Państwowe są największym dostawcą drewna na polski rynek. Surowiec pozyskiwany polskich lasach prawie w całości trafia do polskich przedsiębiorstw.   Dzięki temu, że drewno jest sprzedawane przez jedną, państwową instytucję przemysł drzewny ma dobre warunki do rozwoju.  W wielu krajach UE, gdzie jest dużo lasów prywatnych,  handel drewnem mocno zależy od cykli koniunkturalnych. Lasy Państwowe opierają się na  10-letnich planach urządzenia lasu. Rokrocznie starają się pozyskiwać 1/10 drewna z owego planu. Przemysł drzewny wie jaka w danym roku mniej więcej będzie podaż surowca i to w perspektywie wieloletniej – nigdzie indziej rynek drzewny nie ma takiej stabilności i przewidywalności.

Polska jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Sektor leśno-drzewny wypracowuje ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł. Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób.