Nowe miejsce dla żubrów w Puszczy Boreckiej

Już od 14 czerwca będzie otwarta zagroda pokazowa żubrów w Puszczy Boreckiej. Obecnie w zagrodzie jest pięć żubrów, których potomstwo zasili stado wolnościowe z Puszczy Boreckiej.
13.06.2019 | Krzysztof Żoch, Nadleśnictwo Borki

Już od 14 czerwca będzie otwarta zagroda pokazowa żubrów w Puszczy Boreckiej. Obecnie w zagrodzie jest pięć żubrów, których potomstwo zasili stado wolnościowe z Puszczy Boreckiej.

Pięć żubrów, które zostały umieszczone w zagrodzie, są to dwie dwuletnie krowy Porosa i Pojka,  trzyletnia Poliansa, czteroletnia Poltania i byk Potencjał II.

Żubry pochodzą z kilku zagród oraz ośrodków hodowlanych, np. z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, z ośrodka hodowlanego Żubrowisko w Pszczynie Jankowicach czy Ośrodka Hodowli Żubrów w Niepołomicach.

Więcej informacji o projekcie ochrony żubra

Przywiezione do Borek osobniki zostały dobrane z uwagi na dalekie pokrewieństwo między sobą. To daje gwarancję, że ich potomstwo, zróżnicowane genetycznie, zasili stado wolnościowe bytujące w Puszczy Boreckiej.

Do puszczy żubry podróżowały w specjalnie do tego celu zbudowanych, drewnianych skrzyniach. Transport i rozładunek przebiegły bardzo sprawnie. Obecnie zwierzęta zapoznają się z otoczeniem nowej zagrody i przyzwyczajają się do siebie. Mają do swojej dyspozycji 7 ha ogrodzonego terenu  z soczystą trawą, kępami drzew i wodopojem.

Zagroda pokazowa żubrów w Puszczy Boreckiej pełni dwie funkcje. Po pierwsze pokazowo – edukacyjną, gdyż umożliwia turystom podziwianie żubrów, a leśnikom z Nadleśnictwa Borki prowadzenie zajęć edukacyjnych. Po drugie pełni również funkcję hodowlaną, gdyż aklimatyzują się w niej żubry dowożone z innych miejsc przed wypuszczeniem do stada wolnościowego w Puszczy Boreckiej.

Zagroda powstała w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, który rozpoczęto w 2017 r., a w całości był finansowany ze środków funduszu leśnego. Lasy Państwowe na ochronę, badania oraz działania mające wpłynąć na kondycje stad, przeznaczyły ponad 40 mln zł.
W tym roku otrzymał on ok. 29 mln zł
dofinansowania z Unii Europejskiej z programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności.