Budki już czekają na skrzydlatych lokatorów

Sześć nadleśnictw z terenu pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych bierze udział w projekcie budowy budek lęgowych dla rzadkich gatunków ptaków.
28.07.2017 | Grażyna Wolska, rzecznik prasowy RDLP w Pile

Sześć nadleśnictw z terenu pilskiej dyrekcji Lasów Państwowych bierze udział w projekcie budowy budek lęgowych dla rzadkich gatunków ptaków.

Budki są zawieszane na terenie nadleśnictw: Lipka, Zdrojowa Góra, Okonek, Płytnica, Złotów i Jastrowie. W ramach projektu „Poprawa warunków bytowania ptactwa wodno – błotnego wzdłuż rzeki Gwdy na terenie RDLP w Pile” zamontowano 245 budek lęgowych.

Leśnicy mają nadzieję, że ich działania zwiększą sukces lęgowy ptaków wodno-błotnych. Gatunkami, które mogą zająć taką skrzynkę są kaczka krzyżówka, gągoł, nurogęś i kawka. Budki zostały powieszone wysoko, co najmniej siedem metrów nad ziemią, co zwiększa prawdopodobieństwo zasiedlenia przez gągoła lub nurogęś.

Ptaki te, co jest nietypowe dla gatunków wodno-błotnych, nie budują gniazd na ziemi w szuwarach, ale na swoje miejsca lęgowe wybierają dziuple.

Przeczytaj o budkach dla rzadkich gryzoni w Nadleśnictwie Daleszyce

W lasach Nadleśnictwa Okonek zostały również wywieszone wiklinowe kosze lęgowe, które zamontowano na drewnianych palach. Takie rozwiązanie ma utrudnić drapieżnikom dostęp do nich. Ponadto, aby chronić ptasich lokatorów przed atakiem drapieżników - kuny leśnej i norki amerykańskiej - na drzewach zamontowano 250 ochronnych pierścieni kolczastych. W ramach projektu zakupiono także 231 pułapek żywołownych do odłowu gatunków inwazyjnych.

Budki oraz kosze lęgowe będą monitorowane przez pracowników nadleśnictw realizujących projekt, co pozwoli określić sukces lęgowy. Okres lęgowy u kaczek przypada na wiosnę, ptaki te składają jaja najczęściej w połowie kwietnia.

- Mamy nadzieję, że w najbliższych sezonach lęgowych zamontowane kosze oraz budki staną się dla ptaków dogodnym miejscem do założenia ptasich rodzin – mówią leśnicy z Nadleśnictwa Okonek.

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.