Nowe „Żebra” czekają na turystów

Już można wyruszyć na spacer „Żebrami Żubra”. Ścieżka edukacyjna na terenie Nadleśnictwa Białowieża właśnie została udostępniona.
28.06.2016 | Julia Melchior, Nadleśnictwo Białowieża

Już można wyruszyć na spacer „Żebrami Żubra”. Ścieżka edukacyjna na terenie Nadleśnictwa Białowieża właśnie została udostępniona.

Niemal połowę tego wyjątkowego szlaku tworzy drewniana kładka, pozostałą część stanowi gruntowa ścieżka. Niegdyś trasa była zbudowana z dębowych i jesionowych desek i szczap, których nierówna powierzchnia oraz odstępy pomiędzy nimi przypominały żebra – stąd nazwa ścieżki.

Kilka lat temu ze względu na zły stan techniczny kładka została zamknięta dla turystów. Prace remontowe i budowę nowego przejścia nadzorowało nadleśnictwo. Po remoncie  trasa znowu stanie się atrakcją turystyczną.

Trasa na terenie Nadleśnictwa Białowieża jest jednym z najpiękniejszych szlaków przebiegających przez Puszczę Białowieską. Rozpoczyna się przy drodze łączącej Białowieżę ze wsią Pogorzelce, a kończy przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.Trasa ma długość 2,7 km i prowadzi przez różnorodne typy siedliskowe lasu – podmokłe olsy, lasy bagienne, wilgotne i świeże.

Obiekt został wybudowany w latach 1978-1980, pomysłodawcą stworzenia szlaku był Jacek Wysmułka, leśniczy do spraw turystycznych w Nadleśnictwie Białowieża i jego żona Barbara Ewa.