Nowa wiata dla koników polskich

Koniki polskie z zagrody w krośnieńskim Nadleśnictwie Tuszyma już mogą pochwalić się nowym magazynem na siano, w którym, w razie niepogody, mogą się także schronić.
10.12.2019 | Paweł Jemioło, Nadleśnictwo Tuszyma

Koniki polskie z zagrody w krośnieńskim Nadleśnictwie Tuszyma już mogą pochwalić się nowym magazynem na siano, w którym, w razie niepogody, mogą się także schronić.

Obecnie pod opieką leśników w zagrodzie jest sześć koni: pięć klaczy - Tuja, Tuszyma, Hrabina, Troska i Heca, oraz jeden samiec Teksas. Leśnicy potwierdzają, że Teksas jest porządnym gospodarzem, gdyż „uczestniczył w odbiorze prac, patrząc na ręce komisji”.

Rezerwatowa Hodowla Konika Polskiego w Nadleśnictwo Tuszyma Lasy Państwowe prowadzona jest od 1995 r., została założona przez nadleśniczego Zygmunta Jurasza, koniki były wypasane na cennych ekosystemach śródleśnych łąk, dzięki czemu tereny nie zarastały. Obecnie hodowla zajmuje ponad 28 ha, w tym  prawie 14 ha to łąki i pastwiska. 

Wypasanie przez konie łąk daje pewność ich naturalnego użytkowania, jak również ogranicza inwazyjną sukcesję gatunków roślin niepożądanych, np. trzcinnika. Ponadto współbytowanie koni z innymi gatunkami zwierząt bardzo wzbogaca różnorodność biologiczną flory i fauny terenów objętych hodowlą. Nadleśnictwo, co roku organizuje przetargi na koszenie łąk na siano dla swoich podopiecznych, dostarcza owies i zapewnia im opiekę weterynaryjną.

W okresie międzywojennym prof. Tadeusz Vetulani, biolog i zootechnik, rozpoczął restytucję rasy zbliżonej do dawnego tarpana. Zbliżone wyglądem do wymarłych tarpanów koniki żyją w wielu hodowlach zagrodowych oraz wolnościowych. Ich populacja sięga obecnie ponad 1000 osobników. Główne cechy tego konia to: wysokość w kłębie 130-135 cm, maść myszata z ciemną pręgą przez grzbiet, krótka stojąca grzywa. Niezależny i łagodny charakter tych koni, duża odporność na niekorzystne warunki pogodowe, a tym samym łatwość ich hodowli, ich zdolności empatyczne sprawiły, że są one chętnie używane do hipoterapii osób niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie i umysłowo.