Nowa trasa w spychowskich lasach

Niemal 5 km, tyle ma nowa ścieżka turystyczna w olsztyńskim Nadleśnictwie Spychowo. Trasa prowadzi po umocnieniach Szczycieńskiej Pozycji Leśnej.
28.07.2017 | Adam Gełdon, Nadleśnictwo Spychowo

Niemal 5 km, tyle ma nowa ścieżka turystyczna w olsztyńskim Nadleśnictwie Spychowo. Trasa prowadzi po umocnieniach Szczycieńskiej Pozycji Leśnej.

Na trasie, która została udostępniona 1 lipca, można zwiedzić najbardziej charakterystyczne obiekty Szczycieńskiej Pozycji Leśnej. To daje możliwość prześledzenia zmian w koncepcjach obronnych oraz formach schronów na przestrzeni obu wojen światowych. To jedyna w powiecie szczycieńskim ścieżką pieszą, na której można zobaczyć historyczne umocnienia z lat 1901-1944.

W inauguracyjnym spacerze wzięło udział ok. 200 osób, zwiedzane obiekty był omawiane przez osoby, które brały udział w postaniu trasy.

Punktem początkowym szlaku jest plaża w miejscowości Połom koło Spychowa, gdzie można zostawić samochód, albowiem ścieżka ma kształt pętli.

Trasa jest oznakowana, a przy schronach i innych ciekawostkach historycznych ustawiono tablice informacyjne ze szczegółowym opisem danego miejsca. Na tablicach znajdują się również wizualizacje danych fortyfikacji, które pokazują wyraźnie, jaką rolę pełniły w czasach wojennych i jak były skonstruowane.

Fortyfikacje Szczycieńskiej Pozycji Leśnej to historyczna linia obronna dawnych Prus Wschodnich, rozbudowywana przez prawie pół wieku (od 1901 r. do 1944 r.),  na której znajdują różne rodzaje umocnień obronnych charakterystycznych dla I i II wojny światowej. Co ciekawe, w spychowskich lasach zachowały się w bardzo dobrym stanie, ponieważ nie zostały zniszczone w trakcie wojen. Nie były one też planowo wysadzane, jak wiele innych tego typu obiektów. Niestety największego spustoszenia dokonali w nich tzw. złomiarze, kradnąc całe metalowe wyposażenie schronów.

Trasa została odnowiona i udostępniona dzięki wspólnym wysiłkom kilku organizacji, m.in. Grupie Odnowy Wsi Spychowo, Stowarzyszeniu Przyjazne Spychowo, a także Nadleśnictwu Spychowo, gminie Świętajno, OSP Spychowo oraz Zespołowi Szkół w Spychowie. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu udało się uprzątnąć i wyeksponować te niezwykłe obiekty.