Nowa strefa dla hajstry w Nadleśnictwie Szczecinek

W lasach Nadleśnictwa Szczecinek ustanowiono nową strefę ochrony ostoi bociana czarnego. Ten skryty, rzadki ptak od dawna nie był widywany na terenie nadleśnictwa.
18.01.2021 | Katarzyna Klimek, Nadleśnictwo Szczecinek

W lasach Nadleśnictwa Szczecinek ustanowiono nową strefę ochrony ostoi bociana czarnego. Ten skryty, rzadki ptak od dawna nie był widywany na terenie nadleśnictwa.

Gniazdo na okazałym buku latem ubiegłego roku wypatrzył leśniczy leśnictwa Kucharowo, Andrzej Filipiak. Po zgłoszeniu gniazda wszelkie prace planowane w tamtym miejscu zostały wstrzymane, by zapewnić ptakom spokój i najlepsze warunki do wychowania potomstwa. Kilka miesięcy później, czyli w grudniu 2020 r., decyzją RDOŚ w Szczecinie powołano w tym miejscu strefę ochrony.

Bociany czarne (Ciconia nigra) to niezwykłe ptaki. Choć są kuzynami dobrze znanych bocianów białych są dużo bardziej skryte od nich. Na lęgi wybierają zazwyczaj zaciszne miejsca w głębi lasów, a niezbędnym elementem ich biotopu jest woda – śródleśne cieki, bagna, jeziorka, stawy, rozlewiska. Tam żerują żywiąc się przede wszystkim małymi rybami i płazami.

Hajstra, bo tak brzmi potoczna nazwa bociana czarnego, jest nielicznym mieszkańcem polskich lasów, obecnie populację tych ptaków szacuje się na ok. 1100-1200 par lęgowych, a ponad 660 stref ochrony tych ptaków znajduje się na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Na terenie Nadleśnictwa Szczecinek to pierwsza od wielu lat obserwacja sukcesu lęgowego tego ptaka. Ponadto na tamtym terenie swoje strefy ochrony mają także inne gatunki: bieliki i orlik krzykliwy.

Na terenie Lasów Państwowych od 2017 r. realizowany jest projekt Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie i Komitetu Ochrony Orłów BocianiMY. Oprócz monitoringu stanowisk lęgowych bociana czarnego oraz odnajdywania nowych stanowisk tego gatunku, jednym z zadań projektu jest również zakładanie pisklakom loggerów (lokalizatorów) umożliwiających monitorowanie przelotów tych ptaków. Tutaj można śledzić wędrówkę

Ponadto zachęcamy do śledzenia na wiosnę transmisji na żywo z bocianiego gniazda. Transmisja online z gniazda bocianów czarnych to wspólny projekt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.