(Nie)pospolity obuwik pod specjalną ochroną

Leśnicy z Nadleśnictwa Brodnica (RDLP Toruń) wraz z pracownikami Brodnickiego Parku Krajobrazowego rozpoczęli działania ochronę w storczykowym rezerwacie na Jeziorze Wielkie Partęczyny.
13.03.2018 | PRZEMYSłAW JAKUBOWSKI, NADLEśNICTWO BRODNICA

Leśnicy z Nadleśnictwa Brodnica (RDLP Toruń) wraz z pracownikami Brodnickiego Parku Krajobrazowego rozpoczęli działania ochronę w storczykowym rezerwacie na Jeziorze Wielkie Partęczyny.

Rezerwat przyrody „Wyspa na Jeziorze Wielkie Partęczyny”, utworzony już w 1958 r.,  jest jednym z 13 znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Brodnica.

Jednak ten położony pośrodku jeziora jest szczególnie cenny. Na powierzchni niecałego hektara jest chroniony obuwik pospolity, gatunek storczyka zagrożonego wyginięciem.

To jedyne stanowisko tej rośliny na terenie Nadleśnictwa Brodnica i jedno z dwóch na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Niestety, ten obszar nie posiadał od wielu lat planu ochronny, a bierna ochrona spowodowała prawie całkowite wyginięcie obuwika. Roślina została niemal całkowicie przygłuszona przez krzewy, m.in. derenia świdwę, oraz ekspansywną pokrzywę.

Gatunki zagrażające storczykowi doskonale czują się w rezerwacie, gdyż dodatkowo są zasilane przez nawóz z kolonii kormoranów, które żyją na wyspie. Poza tym, jak zapisano w dokumencie, dużym problemem jest odsłonięcie dna lasu przez wycinające drzewa bobry.

Dopiero przyjęcie na początku 2017 r. planu zadań ochronnych umożliwiło podjęcie pracy na obszarze Natura 2000 Ostoja Brodnicka. W dokumencie nakazano stopniowe usuwanie (za każdym razem ok. 20 proc.) zarastających teren krzewów. Prace te po raz pierwszy zostały przeprowadzone, jak zalecono w planie, w sezonie jesienno-zimowym.

Teraz, zarówno pracownicy nadleśnictwa, jak i parku, z niecierpliwością oczekują wiosny, aby przekonać się o efektach swojej pracy.