Nasz orlik „pofrunie" do Brukseli

Komisja Europejska wybrała 23 najlepsze projekty dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej. Wśród nich znalazł się realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i tamtejsze nadleśnictwa projekt ochrony orlika krzykliwego.
28.06.2016

Komisja Europejska wybrała 23 najlepsze projekty dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej. Wśród nich znalazł się realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku i tamtejsze nadleśnictwa projekt ochrony orlika krzykliwego.

Projekt LIFE+ „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” był realizowany przez RDLP w Białymstoku wraz z nadleśnictwami Białowieża, Browsk, Dojlidy, Hajnówka, Knyszyn, Waliły oraz Żednia we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Amphi Consult, a także FPP Consulting od 2010 r.

Niemal połowa światowej populacji orlika krzykliwego gnieździ się na terenie Polski, Białorusi, Łotwy i Litwy. Jest to najważniejszy obszar lęgowy tego gatunku.

W ramach projektu zostało odtworzonych kilkaset hektarów łąk, zorganizowano dziesiątki spotkań, podczas których leśnicy przekazywali wiedzę o orliku i jego znaczeniu dla środowiska, powstały ścieżki edukacyjne, punkty widokowe i wiele innych inicjatyw. Wszystko dla poprawienia warunków bytowania orlika krzykliwego – a przez to i wielu innych organizmów, ponieważ orlik jest zaliczany do grupy tzw. gatunków parasolowych.

Te właśnie działania zostały docenione przez KE. Spośród wymienionych 23 projektów (w sumie w rywalizacji brało udział 63) wybranych zostanie pięć „Najlepszych z Najlepszych”.

- Na ogłoszenie wyników tego postępowania musimy poczekać do 31 maja, wtedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród, na którą jesteśmy zaproszeni – wyjaśnia Katarzyna Gurowska, która koordynowała projekt w RDLP w Białymstoku.

Spośród realizowanych w Polsce i ocenianych w 2015 roku projektów w tej kategorii, Komisja Europejska wyróżniła ponadto jeszcze: „Polskie ostoje ptaków”, „Ochrona bociana białego”, „Biomass use for aquatic warbler”, „Pustynia Błędowska” i „Best for biodiversity – ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”.