Narada ochrony przyrody po raz siódmy

Plany zadań ochronnych, ilość martwego drewna w lesie, a także ewentualne konsekwencje związane ze zmianami aktów prawnych dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów to najważniejsze tematy poruszane podczas tegorocznej narady ochrony przyrody, która trwała od 2 do 4 czerwca na terenie RDLP Szczecinek.
09.06.2014 | KATARZYNA BIELAWSKA, CILP

Plany zadań ochronnych, ilość martwego drewna w lesie, a także ewentualne konsekwencje związane ze zmianami aktów prawnych dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów to najważniejsze tematy poruszane podczas tegorocznej narady ochrony przyrody, która trwała od 2 do 4 czerwca na terenie RDLP Szczecinek.

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas spotkania było omówienie spraw związanych z planami zadań ochronnych. Ich sporządzanie wymaga współpracy regionalnych dyrekcji LP i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Nie wszędzie układa się ona dobrze. Okazuje się też, że nie zawsze działają procedury.

Więcej na temat narady ochrony przyrody w czerwcowym „Głosie Lasu”.

To wszystko powoduje, że procedowanie PZO jest trudne. Zdaniem Janusza Zaleskiego, zastępcy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej, być może to Lasy Państwowe powinny zlecać wykonanie planów zadań ochronnych. – Przed nami jeszcze kilkaset takich planów i może warto rozważyć taką drogę – zastanawiał się dyrektor Zaleski.

Kolejny ważny temat to ilość martwego drewna w lesie. Problemem jest tutaj przede wszystkim brak spójności pomiędzy metodykami służącymi do jego oznaczania. Przegląd takich metodyk używanych w różnych krajach Unii Europejskiej, który przedstawił Jan Tabor z DGLP wyraźnie wskazuje, że wymagają one unifikacji. Brak jest jednorodnych kryteriów, co uniemożliwia jakiekolwiek porównania i często powoduje nadinterpretację wyników. Widać też, że nasze wskaźniki są bardzo restrykcyjne.

Duże zainteresowanie wzbudziła także sprawa zmiany rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. Te bardzo ważne dla prowadzenia gospodarki leśnej akty prawne są właśnie procedowane.

Podczas spotkania omawiane były także sprawy związane z formami ochrony przyrody na terenie LP. Największą powierzchnię zajmują obszary chronionego krajobrazu. W ostatnim roku przybyło też rezerwatów. Niedługo dane te będą raportowane do SILP-u. Na razie projekt jest testowany. Jego uruchomienie w jednostkach LP poprzedzi opracowanie i udostępnienie szczegółowej instrukcji.

Spotkanie trwało od 2 do 4 czerwca na terenie RDLP Szczecinek i zgromadziło pracowników DGLP oraz wszystkich regionalnych dyrekcji LP zajmujących się ochroną przyrody. Naradę prowadziła Jolanta Błasiak, naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody w DGLP. W spotkaniu uczestniczyli także Anna Żornaczuk-Łuba, zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska oraz Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej.