Na Dolnym Śląsku wypuszczono cietrzewie

Kolejne cietrzewie wypuścili do środowiska leśnicy z Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie wsiedlonych 40 cietrzewi.
03.10.2019 | Patrycja Opalińska, Weronika Tyczka, RDLP we Wrocławiu

Kolejne cietrzewie wypuścili do środowiska leśnicy z Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie wsiedlonych 40 cietrzewi.

Te chronione leśne kuraki wypuszczono w ramach projektu ochrony cietrzewia na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Aby odbudować populację i chronić pulę genową cietrzewia na terenie wrocławskiego Nadleśnictwa Szklarska Poręba wybudowano dwie woliery adaptacyjne o powierzchni ok. 100 m2. Obie zostały podzielone tak, aby pomieścić cztery rodzinne stada cietrzewi. Miejsce wokół wolier zostało odpowiednio zabezpieczone przed drapieżnikami za pomocą fladr.

Warto także przeczytać o Ośrodku Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa Spychowo  W tym roku wykluły się młode cietrzewie.


Cietrzewie do Szklarskiej Poręby trafiły już 6 września. Przywieziono wtedy 30 osobników - trzy matki, czyli trzy stada rodzinne po dziesięć cietrzewi. Każde stado otrzymało swój indywidualny kolor: czerwony, żółty i niebieski.

Przed trafieniem do woliery oznaczone kolorami rodziny i zaobrączkowane osobniki z odpowiednimi numerami oraz nazwą nadleśnictwa musiały przejść jeszcze szereg potrzebnych badań morfologicznych, parazytologicznych i bakteriologicznych. Od każdego cietrzewia pobrano materiał genetyczny w postaci pióra, który przesłano do Leśnego Banku Genów „Kostrzyca”, aby sprawdzić jego profil genetyczny.

Przebadane ptaki trafiły bezpiecznie do woliery, w której miały całodobową opiekę oraz naturalny pokarm, czyli taki jaki znajdą w terenie, gdzie zostaną wypuszczone m.in.: borówka czernica, gałązki modrzewia, jarzębiny, kosodrzewiny, wrzos itp.

Dodatkowo Nadleśnictwo Szklarska Poręba zakupiło dziesięć radiowych nadajników telemetrycznych, które 29 września zostały założone młodym osobnikom. Dzięki nadajnikom będzie można na bieżąco monitorować aktywność wsiedlonych cietrzewi na terenie nadleśnictwa. Po założeniu nadajników na grzbiety, ptaki przyswajały się do nich oraz odpoczywały przez dobę. Po otrzymaniu pozytywnych wyników od lekarza weterynarii, zdrowe ptaki zostały wypuszczone z woliery do naturalnego środowiska.

Na noc woliery będą zamykane, natomiast w ciągu dnia otwarte tak, aby ptaki mogły się swobodnie zaaklimatyzować do nowych otaczających warunków.

Całodobowy nadzór wolier pracownicy nadleśnictwa będą utrzymywać do końca października. Od listopada do połowy grudnia nadzór i dokarmianie będzie jedynie doraźne. Ptaki będą dokarmiane najwyżej dwa razy w tygodniu.

Warto zaznaczyć, że Nadleśnictwo Szklarska Poręba jest już drugim z Dolnego Śląska, które zaangażowało się w czynną ochronę kuraków. Pierwszym, które przetarło szlaki było Nadleśnictwo Ruszów.

W 2016 r. wypuszczono tam do środowiska ptaki w ramach projektu reintrodukcji populacji cietrzewia. Ptaki, jak podkreślają leśnicy, na terenie lasów ruszowskich, czują się bardzo dobrze, a ich populacja stale się rozrasta.