Minister z wizytą w toruńskich lasach

Podczas dwudniowego wyjazdowego posiedzenia rządu odbywającego się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, minister środowiska Maciej Grabowski odwiedził leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
28.07.2017 | Mateusz Stopiński, RDLP w Toruniu

Podczas dwudniowego wyjazdowego posiedzenia rządu odbywającego się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, minister środowiska Maciej Grabowski odwiedził leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

We wtorek (6 października) minister złożył wizytę w położonym przy samym Toruniu leśnictwie Bielawy na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice, gdzie obejrzał nową linię przeznaczoną do produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Hodowane w specjalnych kontenerach sadzonki, cechujące się krótkim okresem produkcji oraz dużą żywotnością, są wykorzystywane do odnowień i zalesień głównie tzw. powierzchni trudnych. Tutejsze drzewka były sadzone m.in. na terenie klęski w Borach Tucholskich, gdzie w 2012 r. huraganowy wiatr zniszczył 450 ha lasu.

Szkółka jest jedną z najnowocześniejszych obecnie szkółek leśnych w kraju. Wartość, tej zakończonej w ubiegłym roku inwestycji, wyniosła 10 mln zł. Dofinansowanie, 1,5 mln zł, na budowę tego obiektu nadleśnictwo otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Nie licząc produkcji polowej, szkółka produkuje aż trzy miliony sadzonek drzew i krzewów leśnych rocznie, należących do 28 gatunków. Nadleśnictwo Dobrzejewice chce wkrótce rozpocząć sprzedaż sadzonek na wolnym rynku, poza jednostki Lasów.

Leśnictwo Bielawy od niedawna może pochwalić się także nową leśniczówką. Nowoczesna kancelaria zlokalizowana w klasycznej bryle zastąpiła wysłużone biuro leśniczego w starym budynku socjalnym. Stanowi obecnie świetną wizytówkę Lasów Państwowych – tym bardziej, że lasy leśnictwa Bielawy są intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie przez mieszkańców przylegającego kilkudziesięciotysięcznego osiedla Rubinkowo.

Podczas spotkania omówiono również kwestię występowania łosia i powodowanych przez niego szkód. Jak wynika z szacunków w nadleśnictwach RDLP w Toruniu żyje ok. pół tysiąca łosi, głównie występują one w trzech nadleśnictwach: Dobrzejewice, Skrwilno i Włocławek.

Podobnie – żywą dyskusję wywołał temat liczebności bobra, który z jednej strony stanowi element naturalnie retencjonujący wodę w lasach, z drugiej zaś wywiera silną presję na liściaste gatunki drzew wzdłuż zbiorników i cieków wodnych. Niejednokrotnie doprowadza to do eliminacji tych gatunków z drzewostanów. W kontekście gospodarowania populacjami, poruszono także kwestię drastycznego spadku liczebności zwierzyny drobnej (kuropatwy i zająca), cierpiącej na skutek intensyfikacji rolnictwa oraz presji ze strony drapieżników. Leśnicy Kujaw i Pomorza od kilku lat aktywnie uczestniczą we współfinansowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego programie odbudowy zwierzyny drobnej.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia ministrowi specyfiki gospodarowania w lasach Nadleśnictwa Dobrzejewice, które są położone na styku z miastem, a także pracy leśniczego szkółkarza i roli miejscowych leśników w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-leśnej.